2019-1.3.1-KK-2019-00015 – Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntartható kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetem és konzorciumi parnerei, köztük a MOL, 4,775 milliárd forintos támogatást nyertek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól, amelynek keretén belül a következő három évben létrehozzák a “Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatóság” kompetencia központot Veszprémben és Nagykanizsán.

A létrejövő fenntarthatósági kompetencia központ legfőbb célja a magas szintű kutatás-fejlesztési infrastruktúra és tudásbázis kiépítése, valamint egy versenyképes K+F+I fejlesztőgárda felállítása. A fenntarthatósági kompetencia központ kiépítése 2020 márciusában indult és várhatóan 2023 februárjában fejeződik be Veszprémben és Nagykanizsán.

A kompetencia központ jól illeszkedik a MOL 2030 stratégiájába, melynek egyik kiemelt célja a fenntarthatóság, illetve tovább erősíti az egyetemi együttműködést is. A projekt megvalósításával a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a nyersanyag- és ásványkincsekkel való felelős gazdálkodás területein az ország vezető kutató-fejlesztő erejévé válhat a konzorcium.

A pályázaton elnyert 4,775 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatás a fenntarthatósági fejlesztéseket támogatja öt fő téma mentén:

 • víztechnológiák,
 • hulladék- és műanyag-újrahasznosítás,
 • fenntartható energiatermelés,
 • a jövő városainak fejlesztése
 • a turizmus környezettel összhangban megvalósuló alakítása.

A megvalósításban a Pannon Egyetem együttműködő partnerei

 • a MOL Nyrt.,
 • a Hidrofilt Kft.,
 • a Netta Pannónia Kft.,
 • a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.,
 • valamint a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
STRANGER – Nemzetközi mobilitás – lehetőségek és problémák, Felkészülés a külföldi egyetemen való tanulásra
2018-1-PL01-KA203-050756 2018. szeptember – 2020. december (Erasmus+)

A projekt fő célja: az egyetemek jobb felkészítése a nemzetköziesedés folyamatára.

A projekt két célcsoportja:

 • Az egyetemek adminisztratív, tudományos és didaktikai alkalmazottai;
 • Az egyetemeken tanuló külföldi diákok (az adott egyetemen teljes diplomaprogramban, illetve a nemzetközi mobilitás programban résztvevő külföldi hallgatók).

A projekt tevékenységekeinek közvetlen, illetve közvetett részeiben 1870 fő részvételét tervezzük. A projektben közvetlenül legalább 870 fő vesz részt; amiből 400 fő az elsődleges kutatásban résztvevő hallgató, 200 fő egyetemi alkalmazott (köztük döntéshozók, adminisztratív alkalmazottak, kutatók és oktatásban résztvevő személyek), 270 fő a projekt szemináriumaiban és terjesztési tevékenységeiben részt vevők száma.

Szemináriumok Lengyelországban, Görögországban és Magyarországon valósulnak meg, valamint konferencia szerveződik Lengyelországban egyetemi alkalmazottak, helyi döntéshozók, diákokat támogató alkalmazottak, hallgatói szervezetek, külföldi diákok képviselői valamint karrier irodák bevonásával.

A projekt közvetett résztvevői olyan személyek lesznek, akik a különböző információs csatornákon keresztül ismerik meg a projektben végzett tevékenységeket és a partnerek kutatási eredményeit.

A projekt nemzetközi résztvevői 5 projekt találkozót terveznek, kettőt Lengyelországban (első és utolsó) és egyet-egyet minden más partnerországban.

A projekt eredményei:

IO1. Kézikönyv az egyetem számára: Hogyan készüljünk fel egy külföldi diák fogadására? (vezető: WROCŁAW GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM, Lengyelország)
A kézikönyv kidolgozása primer kutatásban, (kérdőív és mélyinterjú) a projekt partnerek aktív részvételével valósul meg. A primer kutatás célcsoportjai: a kutatásban résztvevő partner országokban tanuló külföldi hallgatók, egyetemi alkalmazottak kérdőíves felmérése. A kutatás második felében az EU országaiban működő egyetemek nemzetközi hallgatók fogadásával kapcsolatos jó gyakorlatainak összegzésével valósul meg.

A szekunder kutatásban a kutatás első szakaszában összegyűjtött adatok és információk kerülnek feldolgozásra, melynek lépései:

 • az elsődleges kutatás eredményeinek értékelése – külföldi diákok és egyetemi alkalmazottak (mind az adminisztrációs, mind a tanári személyzet) felmérése alapján;
 • az értékelés alapján összeállított kézikönyv tesztelése a célcsoportoknak megfelelően;
 • a teszt eredményeknek megfelelően a szükséges módosítások elvégzése;
 • a kézikönyv végleges változatának elkészítése.

A kézikönyv öt nyelven elérhető itt:

Magyar >>> Angol >>> Lengyel >>> Görög >>>

Ukrán >>> 

IO2. Külföldi hallgatói kézikönyv: Mit kell tudni a külföldi tanulmányok/cserediák program megkezdése előtt? (vezető: PANNON EGYETEM)

 • a primer kutatásból illetve a „Desk Research”-ből származó eredmények értékelése, elemzése és a következtetések összegzése;
 • az értékelés alapján összeállított kézikönyv tesztelése a célcsoportoknak megfelelően;
 • a teszt eredményeknek megfelelően a szükséges módosítások elvégzése;
 • a kézikönyv végleges változatának elkészítése.

IO3. Felkészítő tananyagok és didaktikai anyagok készítése a külföldi diákok fogadásában dolgozó egyetemi adminisztratív személyzet képzéseire (vezető: HELLENIC OPEN UNIVERSITY)

 • tananyagok és képzési anyagok elkészítése;
 • az összeállított anyagok tesztelése az összes partner egyetem adminisztratív munkatársai részvételével;
 • a vizsgálati szakaszból eredő ismeretek alapján a változtatások elvégzése;
 • a képzések és tananyagok végleges változatának elkészítése.

Partnerek:

Wrocław Gazdaságtudományi Egyetem, Lengyelország – Projektkoordinátor
Hellenic Open University, Görögország
Ternopil Nemzeti Gazdasági Egyetem, Ukrajna
Pannon Egyetem, Magyarország

Kapcsolat:

Dorota Kwiatkowska-Ciotucha – Projektmenedzser (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl)
A főprojekt iroda: Uniwersytet Ekonomiczny mi Wrocławiu – Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław Lengyelország

A projekt tervezet eredményei – három kiadvány:

 • 1. számú kiadvány: Kézikönyv az egyetem számára: Hogyan készüljünk fel egy külföldi diák fogadására?
 • 2. számú kiadvány: Kézikönyv a külföldi diák számára: Mit kell tudni a külföldi tanulmányok / csereprogramok megkezdése előtt?
 • 3. számú kiadvány: Tematika és didaktikai anyagok az egyetemek adminisztratív személyzete számára a külföldi diákok érkezését célzó felkészítő képzésekhez.

Elérhető kérdőívek:

LELLE2 – Tanuljunk meg tanulni! – Középiskolások tanulási készségeinek fejlesztése

Az Európai Bizottság által meghirdetett ERASMUS+ Program keretében 2018-ban “LELLE2 – Tanuljunk meg tanulni! – Középiskolások tanulási készségeinek fejlesztése” címmel nyert pályázati támogatást a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által vezetett konzorcium.Az Európai Unió 297.386,- euró összegű támogatást nyújt a 2018. szeptember 1-jén elindult 2018-1-HU01-KA201-047839 azonosító számú projekthez, amelynek tervezett befejezési dátuma 2020. december 31.A Gazdaságtudományi Kar által vezetett stratégiai partnerség projekt megvalósításában az Eszterházy Károly Egyetem – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Statny Pedagogicky Ustav (Szlovákia), a Cirkevná spojená škola MARIANUM (Szlovákia), Liceul Teoretic „Téglás Gábor” (Románia), Kuressaare Gümnaasium (Észtország), és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola vesznek részt.

Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen felsőfokú tanulmányai során, vagy munkába állásakor, a tárgyi tudáson kívül szüksége van olyan “finom készségekre” és jellemvonásokra is, amiket oktatási intézményekben ma még nem tanítanak, így azokat a diákoknak maguknak kell elsajátítaniuk.

A projekt elsődleges célja, hogy a középfokú oktatási intézményekből kikerülő fiatalok rendelkezzenek ezekkel a készségekkel és képességekkel még azelőtt, hogy a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyernek, vagy a munkaerőpiacon elhelyezkednek.

EFOP-3.6.2-16-2017-00017 – „FENNTARTHATÓ, INTELLIGENS ÉS BEFOGADÓ REGIONÁLIS ÉS VÁROSI MODELLEK”

A Pannon Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem konzorciumi pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Emberi Erőforrás Operatív Program, Tematikus kutatási hálózati együttműködések című pályázati felhívására. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, így a Konzorcium az Európai Szociális Alap és Magyarország társfinanszírozásában 1.207.498.902 Ft összegű támogatásban részesült.A pályázati projekt 2017. július 1. és 2020. október 31. között kerül megvalósításra.

A projektről bővebb információ itt olvasható. >>>

LELLE – Let’s learn how to learn!- Raising awareness to the importance of and providing an innovative solution for the inclusion of the training of learning skills in existing higher education curricula (Erasmus+ KA2)

LELLEA projekt innovatív megoldást kínál a diákok tanulási készségeinek felmérésére, a felsőoktatási intézményekben tanuló diákok tanulási készségének fejlesztésére, valamint a tanulási készségek képzésének beültetésére a már meglévő tantervbe.A projekt célja:

 • olyan tevékenységek támogatása, amik a hallgatók számára fontos tanulási módszerek tantervbe való beépítését segítik
 • segíteni a hallgatókat olyan tanulási készségek elsajátításában, amelyek szükségesek egyetemi tanulmányaikhoz és jövőbeli munkavállalásukhoz
 • a felsőoktatási intézménybe lépő diákok tanulási készségeinek felmérése.

A projekt eredményeképpen létrejövő szellemi termékek:

 • Tanulási módszerek jó gyakorlatainak gyűjteménye
 • A hallgatók hiányzó / alacsony fokú tanulási készségeinek felmérésére szolgáló szűrő (teszt)
 • Tananyagba/tantervekbe beépített tanulási készség fejlesztési eszközök
 • LELLE csomag – más tantárgyakba/tantervekbe való beépítés céljából.

További információ a projektről a http://lelle.gtk.uni-pannon.hu oldalon olvasható.

A LELLE KIT letölthető itt.>>>

I-SICS International Social Innovation Competition for Students and Adult Learners (Erasmus+ KA2)

I-SICSAz I-SICS projekt hosszú távú célja megoldást találni a legfontosabb társadalmi problémákra a világban azáltal, hogy felhívjuk a jövő vállalkozóinak és vezetőinek figyelmét azokra, és lehetővé tesszük számukra a változás lehetőségét ma, egy kiegyensúlyozottabb jövő érdekében.

Az I-SICS projekt innovatív karaktere három aspektusból adódik:

1. Olyan jó példák, megfelelő gyakorlatok összegyűjtése a vállalkozások és hallgatói versenyek területéről, amelyek a társadalmi innováció témaköréhez kapcsolódnak.
2. Társadalmi Innovációs Verseny mint kommunikációs csatorna, mellyel felhívhatjuk az egyének, vállalkozások, média, és más érintettek figyelmét a legfontosabb társadalmi problémákra, és ösztönözhetjük őket, hogy társadalmilag felelősségteljesebb életet éljenek.
3. Társadalmi Innovációs Verseny Kézikönyv összeállítása, mely útmutatást, segítséget ad a hasonló témájú versenyek szervezéséhez, s Európa bármely részén alkalmazható lesz.

A projekt az alábbi partnerek együttműködésével valósul meg: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (Magyarország), CVO Antwerpen (Belgium), Európa Konzorcium Regionális Fejlesztési Nonprofit Kft. (Magyarország), BIC Group s.r.o. (Szlovákia), Regional Development Agency of Slavonia and Baranja (Horvátország), Rovira I Virgili Egyetem (Spanyolország).

További információ a projektről a http://isics.gtk.uni-pannon.hu/ és a http://isics.gtk.uni-pannon.hu/competition/ oldalon olvasható.

Az I-SICS KIT letölthető itt.>>>

Vir2Cope (Erasmus+)
A Gazdaságtudományi Kar részt vesz az EU Erasmus+ programja által támogatott Vir2Cope projektben. A projekt alapvetően a HDR (High Dynamic Range Photography) fotózási technológia elsajátítása és oktatása céljából jött létre annak érdekében, hogy példákkal igazolja a „Blended learning” módszer hatékonyságát.
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0088 – Magyarország a kelet-európai logisztika központja – Innovatív logisztikai képzés e-learning alapú fejlesztése

14_GTK_oktatok_009A projekt logisztikai mérnök és menedzser szakos hallgatók számára dolgoz ki e-learninges tananyagokat. A projekt magában foglalja 18 tantárgy – előadások és szemináriumok – interaktív, e-learninges tananyagának kifejlesztését, a programban részt vevő tanárok e-learning orientált módszertani és pedagógiai képzését, a virtuális osztálytermek kialakítását, valamint hallgatók egyéni felkészülésű szakmai nyelvtanulását segítő angol nyelvű rendszer kialakítását.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064 – Éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben
Tekintettel arra, hogy jelenlegi tudásunk szerint az éghajlatváltozás hatásai szinte megjósolhatatlanok, a pályázat keretében tervezett multidiszciplináris alapkutatások a hosszútávú lehetséges hatások vizsgálata helyett, a már most is jelenlevő, az elkövetkező néhány évtizedben a trendelemzések alapján egyre növekvő valószínűséggel és intenzitással bekövetkező szélsőséges időjárási események hatásait és az azzal kapcsolatos védekezés, kárenyhítés módjait vizsgálja. A vizsgálandó terület kiterjed a különböző természeti rendszerekre és ökoszisztémákra, a természeti jelenségeknek kiszolgáltatott mezőgazdaságra (Környezettechnológia, környezetvédelem, környezetbiztonság, természetvédelmi technológiák; Éghajlatváltozás kutatás; Vízgazdálkodás, valamint más gazdasági tevékenységekre gyakorolt hatásokra és az éghajlatváltozás tényének és következményeinek befogadásával kapcsolatos szociokulturális aspektusok (gazdasági és társadalmi változások által felvetett társadalmi problémák feltárásához és megoldásához kapcsolódó interdiszciplináris kutatások, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos vizsgálatok) tanulmányozására is. A szélsőséges időjárási események gazdasági hatásai és az adaptív védekezés gazdasági lehetőségei modul: a klímaváltozással foglalkozó eddigi projektek (VAHAVA, Stern-jelentés) természettudományos és műszaki alapokon nyugvó kutatásokra alapozva közelítették meg a klímaváltozásból eredő gazdasági következményeket. A Stern-jelentés szerint is “az éghajlatváltozás egy egyedülálló kihívást jelent a közgazdaságtannak: ez a valaha létezett legnagyobb és a legkiterjedtebb piaci kudarc.”
Az innovációs kutatások esetében a Grinnovate és egyéb projektek közvetlenül is érintik a klímaváltozással kapcsolatos gazdasági hatások mérését és azok kezelését is.
Az agrárgazdasági jellegű kutatások rámutatnak arra, hogy hogyan lehet kezelni az éghajlatváltozás okozta gazdasági problémákat, az agrártámogatások hogyan tudják kezelni a kérdést ill. hogyan kell felkészülnie az agráriumnak úgy politikai mint infrastrukturális szinten a klímaváltozás okozta kockázatokra.
TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0017 – Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Pannon Egyetemen
14_GTK_oktatok_014A pályázat konkrét célja a Pannon Egyetem szaknyelvi képzésének és az intézmény idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése, annak munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazítása, valamint az Egyetem hallgatóinak piacképes nyelvtudáshoz és nyelvi bizonyítványhoz való juttatása. A projekt keretében tananyagfejlesztés is megvalósul, mely elősegíti a hallgatók szaknyelvi képzését. A projekt során kidolgozásra kerül angol és német nyelven a Gazdaságtan alapjai I. és a Gazdaságtan alapjai II. tananyag.
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026 – Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen

A projekt kiemelt célja, hogy a Pannon Egyetem támogassa a hazai felsőoktatás és a magyar tudomány eredményeinek megismertetését, elismerését és társadalmi elfogadottságát, valamint a kutatók, a tudományos iskolák, műhelyek nemzetközi elismertségének növelését. Mindemellett cél, hogy hozzájáruljon a tudományos utánpótlás biztosításának elősegítéséhez a tudomány és a kutatói életforma népszerűsítésével.

20140224_220A célok elérése érdekében a projekt keretében végzett disszeminációs és tehetséggondozási tevékenységek kiterjednek az alap- mester- és doktori képzés népszerűsítésének emelésére, a középiskolákkal történő szorosabb együttműködés és a tehetséggondozási rendszer fejlesztése által. A disszeminációs tevékenység az egyetem és a szakmai együttműködő partnerek közreműködésével válik az eddigi gyakorlatnál hatékonyabbá. A projekt keretén belül megvalósul a Pannon Management Review angol nyelvű kiadvány megjelentetése; Legyél a Saját menedzsered c. kurzus elindítása, Esettanulmányi verseny megtartása, valamint az Esettanulmányi versenyekről szóló kiadvány elkészítése, konferenciákon való részvétel, az Egyetem által elért tudományos eredmények bemutatása, nemzetközi kapcsolatok építése.

RECULTIVATUR – Elaboration of a tool for the inclusion of religious-related cultural values in the planning and development processes of urban centres, systems of settlements and surrounding rural areas
A RECULTIVATUR projekt fő célja, hogy a Dél-kelet Európai Térség kulturális-vallási tematikus értékeit (épített és szellemi örökségeit) a helyi kincsekkel, emberi erőforrásokkal, infrastruktúrával és szolgáltatásokkal együtt hasznosítsa, olyan vallásturisztikai lehetőségeket fejlesszen, amelyek az érintett területek társadalmi és gazdasági felemelkedéséhez hozzájárulhatnak – új munkahelyeket teremtve és gazdasági növekedést eredményezve. A projekt során a partnerek a vallási turizmus fellendítése érdekében közös modellt dolgoznak ki az EU által finanszírozott projektek korábbi eredményeinek és a partnerek sikeres tapasztalatainak kiaknázásával, Helyi Vallásturisztikai Fejlesztési Szervezeteket hoznak létre és kísérleti projekteket vezetnek be – többek között Magyarországon, valamint a szisztematikus vallásturisztikai kínálatot nemzetközi turisztikai konferenciákon és nemzetközi vásárokon is bemutatják.
A Pannon Egyetem Tehetséges Hallgatóiért Program

20140224_108A Pannon Egyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretén belül meghirdetett meghívásos pályázat során 3.000.000 Ft. támogatásban részesült a kiemelkedően tehetséges fiatalok elismerésnek támogatására.

A Pannon Egyetem Tehetséges Hallgatóiért Program célja, hogy a tanulmányaik folytatása mellett többlet ráfordítást és teljesítményt nyújtó hallgatók számára erkölcsi és anyagi elismerést is nyújtsunk. A program keretében ezért különböző versenyeket, konferenciákat szerveztünk az érdeklődő hallgatóknak, hogy ezáltal is olyan kompetenciáikat fejlesszük, melyek a munka világában, a karrierépítés során értéket képviselnek. A többlet feladatot teljesítő és tudományos eredményeket elért hallgatók számára bizonyítási és publikálási lehetőséget, valamint ösztöndíjat biztosítottunk.
A Harsányi Konferencia a gazdaságtudományi szakos hallgatók számára biztosít publikálási és előadási lehetőséget, a Georgikon Kar hallgatói a Georgikon for Agriculture folyóiratban kapnak rendszeresen publikálási lehetőséget, a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar hallgatói pedig a Tudományos Műhely keretein belül mutathatják be kutatásaikat. A Mérnöki Kar diákjai a program keretein belül nem csak a kutatási eredményeiket mutathatták be, a „Mérnökhallgatók a jövő mérnökeiért” ösztöndíj pályázatnak köszönhetően oktatói vénájukat is kipróbálhatták az alsóbb éves hallgatók körében, míg a Műszaki Informatikai Kar hallgatói a 24 órás Programozási Verseny keretein belül nem csak szakmai versenyen vettek részt, de élesben is megtapasztalhatták, milyen csapatban dolgozni.

E-learning SOlutions for Vet
E-learniges gyakorlatok vizsgálata. A projekt célja a legjobb 50 gyakorlat kiválasztása.
ÉLMÉNY2MAX – Kereső és böngésző rendszer fejlesztése térben és időben közel álló turisztikai szolgáltatások feltérképezése és együttes igénybevételük támogatására
13_GTK_kiadvany_067A projekt során kutatási tevékenység valósult meg, többek között az alábbi területeken: Turisztikai szolgáltatás megnevezéseiről ontológia összeállítása, projekthez kapcsolódó adatgyűjtés, adatosztályozás, felhasználói preferenciák és érdeklődési körök modellezéséhez kapcsolódóan a legjobb gyakorlatok összegyűjtése, célcsoportok tipikus osztályozására, alternatív szolgáltatás csomagokat szintetizáló algoritmus kidolgozásához kereső kérdések összeállítása és mintaadatokon eredményezett találatok rangsorolása, kedvezmény rendszerek matematikai modellezéséhez, kedvezmények számítási módjának meghatározása.
Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen
A projekt célja a Pannon Management Review angol nyelvű folyóirat elkészítése, kiadása; a Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola kutatási-fejlesztési tevékenységének támogatása, 2 publikáció elkészítése és megjelentetése.
Young people for the development of local economy (Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013)
A projekt célja két féléves, levelező tagozatú, angol nyelvű projektmenedzsment képzés indítása.
Informatics, Innovation, Incubation & Crossborder Clustering (Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013)
A projekt célja a határon átnyúló ICT klaszter kialakítása.
Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hállózatok kialakításakor, innováció valamint környezetbarát termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztésekor és értékesítésekor (Operational Programme – Cross-border Cooperation Slovenia – Hungary 2007-2013)
A projekt célja web-alapú e-learning anyagok készítése a KKV-k innovációs képességének fejlesztése érdekében.
“5 Stagecoaches” regional, innovative tourism development program (Operational Programme – Cross-border Cooperation Slovenia – Hungary 2007-2013)
A projekt célja, hogy a határtérség természeti és kulturális vonzerőit turisztikai termékké fejlessze, és megteremtse a közös turisztikai márkaépítés feltételeit.
Development of Student Trainee Exchange Program Methodology for the Hungarian – Croatian Cross Border Region
(Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013)
A projekt célja hallgatói csereprogram lehetőségeinek kidolgozása a határtérségben, konkrét csereprogram megvalósítása.
Innovative Marketing, Management and Funding Strategies in Practice for Event Organisers
(Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013)
A projekt célja a magyar-horvát határzóna fesztivál- és rendezvényszervezői igények feltárása, innovatív marketing megoldások kidolgozása.
Connecting and Multiplying Pannonian University Spaces (Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013)
Kutatási projekt, mely során a térség oktatási keresletét tárjuk fel.
FOUR TOWERS – virtual route of history, culture and tradition linking the area between Nagykanizsa, Kaposvár, Koprivnica and Čakovec
(Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013)
A projekt célja a helyi termelőkre épülő virtuális tematikus út kialakítása a négy város térségében, ennek támogatására rendezvények szervezése.