Felhívjuk a Gazdaságtudományi Kar – magyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú – államilag támogatott és költségtérítéses/önköltséges nappali tagozatos hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat alapján pályázatot nyújthatnak be Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra (továbbiakban: Ösztöndíj) a 2014/2015 tanév I. félévére.

Ösztöndíjban részesíthető az a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató, aki az előző félévben legalább 4,00 ösztöndíjindexet ért el.

A tantervi követelményeket meghaladó kiemelkedő szakmai, tudományos, és közéleti tevékenységekért plusz pont jár. Összesen 100 pont szerezhető (60 pont tanulmányi eredmény alapján + 40 plusz pont).

Az ösztöndíjat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével a dékán adományozza.

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj összege maximum a Köztársasági ösztöndíj 2/3-a, azaz 22.700,- Ft/fő/hó.

Köztársasági Ösztöndíjat elnyert hallgató szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban nem részesülhet.

Pályázni a Neptunban megtalálható GTK – SZTK kérvény benyújtásával lehet.

A pályázat benyújtásának kezdete: 2014. szeptember 16. 14:00, vége: 2014. szeptember 30. 14:00.

A pályázatok elbírálása a Gazdaságtudományi Kar és a Hallgatói Önkormányzat által közösen meghatározott értékelési rendszer alapján történik.

A tantervi követelményeket meghaladó teljesítményért adható plusz pont megszerzéséhez az alábbi mellékletek csatolása szükséges:

  • tudományos teljesítményt igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, tudományos tevékenységek igazolása (publikációk másolata),
  • intézetigazgatói/szakvezetői/témavezetői igazolás a tudományos és szakmai tevékenységről,
  • közéleti tevékenység igazolása (tisztségviselői, PEHÖK-elnöki, kollégiumi referensi/vezetői, projektvezetői, főszerkesztői, rendezvényszervezői, diákszervezeti elnöki, öntevé­keny kör vezetői igazolások, beszámolók).