Felhívjuk a Gazdaságtudományi Kar – magyar állampolgárságú és a nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú – államilag támogatott és költségtérítéses nappali tagozatos hallgatóinak figyelmét, hogy a vonatkozó szabályzat alapján pályázatot nyújthatnak be szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra (továbbiakban: Ösztöndíj) a 2013/2014 tanév I. félévére.

Ösztöndíjban részesíthető az a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató, aki az alábbi két feltétel MINDEGYIKÉT teljesíti

  • az előző félévben 4,0 kreditindexet ért el, és
  • a tantervi követelményeket meghaladó kiemelkedő szakmai, tudományos, és közéleti tevékenységet végez.

Az ösztöndíjat a Gazdaságtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével a dékán adományozza.

Köztársasági Ösztöndíjat elnyert hallgató szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjban nem részesülhet.

A szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj összege 22.700,- Ft/fő/hó.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 27. 13:00 óra

A pályázati űrlap a Gazdaságtudományi Kar Moodle oldaláról (a Dokumentumtár > Pályázatok alatt található hivatkozásról) letölthető. A pályázatok elbírálása a Gazdaságtudományi Kar és a Hallgatói Önkormányzat által közösen meghatározott értékelési rendszer alapján történik. A pályázatokat a fenti határidőig, az alábbi mellékletekkel a Gazdaságtudományi Kar Dékáni Titkárságára lehet benyújtani:

  • leckekönyvmásolat a 2012/2013. tanév II. félévéről,
  • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata,
  • tudományos teljesítményt igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, tudományos tevékenységek igazolása (publikációk másolata),
  • intézetigazgatói/szakvezetői/témavezetői igazolás a tudományos és szakmai tevékenységről,
  • közéleti tevékenység igazolása (tisztségviselői, PEHÖK-elnöki, kollégiumi referensi/ vezetői, projektvezetői, főszerkesztői, rendezvényszervezői, diákszervezeti elnöki, öntevékeny kör vezetői igazolások, beszámolók).

A hiányosan vagy pontatlanul kitöltött pályázatok formai okok miatt elutasításra kerülnek. A fenti határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.