A Gazdaságtudományi Kar pályázatot hirdet az “Egyetemi közösségek kulturális attitűdje és helyi kötődése az EKF projekt tükrében Veszprém 2023” című kutatócsoport munkájának keretében Hallgatói Kutatói Ösztöndíj elnyerésére 1 fő PhD hallgató számára.

A támogatásra az alábbiakban meghatározott kutatási témában a Gazdaságtudományi Kar PhD hallgatói pályázhatnak:

– “Egyetemi közösségek kulturális attitűdje és helyi kötődése az EKF projekt tükrében Veszprém 2023” (vezető: Dr. Görög Mihály/Dr. Kővári Edit)

A pályázat időtartama: 2022. szeptember 1 – 2023. február 28.

A pályázható összeg:

  • PhD hallgató esetében: 50.000 Ft/hó

A pályázatokat a Moodle rendszerbe kell feltölteni 2022. augusztus 30. 22:00 óráig. 

Moodle felület: EKF ösztöndíj 2022: Ösztöndíj pályázat – 2022 augusztus (uni-pannon.hu)

 A pályázattal kapcsolatban további információkért a kutatócsoport EKF koordinációért felelős rektori megbízottjához, Dr. Kővári Edithez lehet fordulni a kovari.edit@gtk.uni-pannon.hu email címen.