A „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány Kuratóriuma a 2013-as tanévre pályázatot hirdet Ph.D hallgatók támogatására.

A pályázat célja, hogy ösztönözze az emberi erőforrás gazdálkodás tárgykörében Ph.D programok megvalósulását, illetve, hogy vonzóbbá tegye tehetséges fiatal szakemberek számára e témakörben tudományos fokozat megszerzését.

Pályázhatnak:

bármely magyarországi és határon túli egyetem, nappali tagozatos Ph.D hallgatói, akik beiratkozott hallgatók, és akiknek tanulmányi ideje a támogatási periódusban is tart, és korábban nem kaptak az Alapítványtól ösztöndíjat. Választott témájuk az emberi erőforrás gazdálkodás témakörébe esik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 15.

Az ösztöndíj összege: 90.000.-Ft/hó.

Támogatási periódus: 2013. szeptember 01 – 2014. június 30.

A Pályázatot papír alapon, az eredeti dokumentumok becsatolásával aláírva, és CD-re írva is az alábbi címen várjuk:
„Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány 1364. Budapest pf.296.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A kutatási programot.
  • A várható eredmények rövid összefoglalását.
  • A bázisintézmény/tanszék megnevezését, a programvezető nevét, tudományos fokozatát.
  • Az egyetemi tanszék/intézet vezetőjének támogató nyilatkozatát, illetve kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a programot figyelemmel kíséri, és annak meghiúsulását jelzi az Alapítvány felé.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó részletes önéletrajzát,
  • a pályázó személyi adatait tartalmazó adatlapot, mely letölthető a www.kjmalapitvany.hu oldalon.
  • az egyetem által kiadott hallgatói jogviszony igazolást.

Az Alapítvány a honlapján közzéteszi a kutatási eredményeket és a hallgatóknak a témával kapcsolatos publikációi címét, megjelenési helyét.

Az ösztöndíjas kötelezettségvállalását az alábbiakról:

  • A támogatási periódus végén munkája állásáról, eredményeiről beszámolót készít az Alapítvány számára „pdf” formátumban és ezt CD-re írva megküldi az Alapítvány címére. A beszámoló terjedelme maximum 30 gépelt oldal, melynek tartalmaznia kell egy rövid, egyoldalas összefoglalót is.
  • A Ph.D programhoz kapcsolódó publikációban jelzi, hogy munkáját a „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány támogatta.
  • Kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a program meghiúsulása esetén az addig felvett támogatást az Alapítvány számára visszafizeti.

Hiányos pályázatot nem fogadnak be.