A Gazdaságtudományi Kar pályázatot hirdet a költségtérítési díjjal kapcsolatos hallgatói támogatás elnyerésére a 2011/2012‐es őszi félévére.

Pályázni lehet

A hallgatói teljesítmény alapján történő támogatásra pályázhat minden olyan hallgató, aki(nek)

A szociális helyzet alapján történő támogatásra pályázhat minden olyan hallgató, aki

Érvényes pályázatot csak a fenti két kategória egyikében lehet benyújtani, azaz párhuzamos benyújtás nem elfogadott.

Elfogadottnak a formailag hiánytalan, azaz a szükséges igazolásokkal ellátott pályázatok minősülnek.

A kérelmezőknek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania (letölthetők a GTK Moodle oldaláráról: a Dokumentumtár >> Pályázatok alatt található hivatkozásokról):

A kérelmek beadásának címzettje: Dr. Szabó Lajos megbízott dékán

A kérelmek beadásának helye: Neptun rendszerben a KÖLT ‐ Méltányossági kérelem költségtérítési díj csökkentésére szóló kérvény alatt mellékletben kell feltölteni a pályázati adatlapot és szükséges mellékleteket.

A beadási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség. Hiányosan benyújtott pályázat “forma hiba miatt”
elutasításra kerül.

A kérelmek beadásának határideje: 2012. szeptember 28. 22:00.

Eredményhirdetés: 2012. október 13.