A pótfelvételi eljárás során felvett hallgatóknak szeptember 9-én, csütörtökön 14.00 és 16.00 óra között biztosítunk lehetőséget az angol és német nyelvi szintfelmérők megírására. A pótfelvételizők számára a szintfelmérő térítésmentes.

Azok a normál felvételi eljárás keretében felvett első éves hallgatók, akik augusztus 30-án és 31-én nem írták meg a nyelvi szintfelmérőt, ugyanebben az időpontban (szeptember 9. 14.00-16.00) pótolhatják 1000 Ft külön eljárási díj befizetése mellett.

Továbbá azok a felsőbb éves hallgatók, akik a 2009/10-es tanév kezdetén nem vettek részt nyelvi szintfelmérőkön, vagy nem sikerült elérniük a szaknyelvi csoportba soroláshoz szükséges ponthatárt, és az augusztus 30-31-ei időpontokban nem vettek részt a felmérésen, szeptember 9-én 14.00 és 16.00 óra között megírhatják a tesztet szintén 1000 Ft külön eljárási díj megfizetése mellett.

A nyelvi szintfelmérők helyszíne az A épület 2. emeletén található számítógépterem.

Figyelem! Azon hallgatók, akik már rendelkeznek a szakmai képesítési követelményeiknek megfelelő  nyelvvizsgabizonyítvánnyal (angol, német nyelvből államilag akkreditált szaknyelvi középfokú, általános  középfokú vagy felsőfokú   C típusú (komplex –szóbeli és írásbeli) vagy B típusú (írásbeli) vizsga) nyelvi szintfelmérő nélkül jelentkezhetnek a szaknyelvi képzésre. Nekik nem kell részt venni a teszteken, de kérjük, hogy feltétlenül jelentkezzenek be a Neptunon a szakjuknak megfelelő, angol vagy német Szaknyelv I tantárgyra, mert csak így lesz lehetséges a csoportba való beosztásuk.

Kérjük, hogy mindenki, akinek szükséges, vegyen részt a szintfelmérőkön, mert csak így lehetséges a nyelvi csoportokba történő besorolásuk!