A pályázat célul tűzte ki a tehetséges hallgatók képességeinek fejlesztését, valamint felkészítésüket a konferenciákon való részvételre, továbbá az érdeklődő hallgatók bevonását a kari tudományos diákköri tevékenységbe, minél több tudományos diákköri munka előállítását, valamint minél jobb eredmények elérését kari illetve országos szinten. Volt TDK hallgatók a kötetlen beszélgetések során meg tudták osztani a jelenlegi hallgatóinkkal szakmai tapasztalataikat, tanácsaikat és élményeiket.

A pályázat kiemelt célja volt a kimagasló képességű hallgatók készségfejlesztése, konferencia-részvételre történő felkészítése. Ennek felvezetői voltak az „Academic writing kurzus” és az „Ötlettől a TDK-ig” című programok. A konferencia-részvételre történő felkészítés a témavezetések keretében és a 2020 májusában szervezett Kari TDK Konferencia mentén megvalósult.

A 2021. májusi Kari TDK-n bemutatott 14, a 2021. novemberi ITDK-n pedig 10 pályamunka, a 2022. májusi Kari TDK-n bemutatott 18 dolgozat mind számban, mind minőségben igazolta ezek hasznosságát.

Jellemzően azok a hallgatók, akik a szervezett programoknak köszönhetően közelebb kerültek a tudományos kutatás műfajához, ők a megértésnek hála nyitottabban és érdeklődőbben fordultak a TDK munkát kísérő programokhoz. Az érdeklődő hallgatók a kötetlen beszélgetések, fórumok és előadások alkalmával közelebb kerültek a TDK szellemiségéhez, a témavezető kollégák bevonásával pedig sikerült érdeklődést generálni a választható kutatási területek iránt.

Általános jellemzője a célcsoportnak, hogy igen leterhelt a korosztály, számos szakmai és tanulmányi lehetőséggel találkoznak, így kihívást jelent megragadni a figyelmüket. Nagy segítség ebben a kortársak motivációja, az „ex-TDK-sok” élménybeszámolói, a kézzelfogható szakmai, anyagi és networking előnyök széleskörű bemutatása pedig motiválhatja őket a TDK programban történő részvételre.

A TDK-hoz kapcsolódó workshopok, fórumok és a TDK orientációs nap programja is felvillantott 1-1 korábban sikeresen TDK-zó hallgatót, továbbá Pro Scientia aranyérmes előadások is nagy érdeklődésre tartottak számot a témára kíváncsi hallgatók körében. Az év során a pandémiás helyzet miatt egy szakmai tanulmányút valósult meg, mely az élményszerű, tapasztalati tanulási mintát erősítette. A hallgatók szakmai kompetenciáinak bővítése az „éles helyzetek” testközelből történő megtapasztalása mentén folyt, nem utolsó sorban pedig a kirándulások közösségépítő jellege sem elhanyagolható.

A program az NTP-HHTDK-20-0026 azonosító számú “A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” c. projekt keretében valósul meg.