A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola meghívja az érdeklődőket doktorjelöltje, Neumanné Virág Ildikó Ph.D. értekezésének nyilvános vitájára.

Az értekezés címe: „Az integráció hatása az EU tagországok külkereskedelmére – vizsgálatok gravitációs modellel”

Témavezető: Dr. Elekes Andrea

A nyilvános vita helye: Pannon Egyetem (Veszprém, Egyetem u. 10., A épület 204-es terem)

A nyilvános vita ideje: 2014. június 18. (szerda) 12:00 óra

Bíráló Bizottság:

Elnök:

  • Dr. Telcs András DSc. intézeti tanszékvezető egyetemi tanár (PE)

Bírálók:

  • Dr. Majoros Pál CSc. intézetvezető, főiskolai tanár (BGF)
  • Dr. Bertalan Péter Ph.D. habil egyetemi docens (KE)

Tagok:

  • Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin Ph.D. intézeti tanszékvezető egyetemi docens (PE)
  • Dr. Csuka Gyöngyi Ph.D. tudományos munkatárs (MTA-PE)
  • Dr. Szikszai Szabolcs Ph.D. egyetemi docens (PE)

Az értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok és az azokra adott válaszok megtekinthetők a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkárságán.