A Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola meghívja az érdeklődőket doktorjelöltje, Banász Zsuzsanna Ph.D. értekezésének nyilvános vitájára.

Az értekezés címe: “A napelemek elterjedésének makro- és mikroszintű elemzése”

Témavezető: Dr. Telcs András

A nyilvános vita helye: Pannon Egyetem (Veszprém, Egyetem u. 10., A épület 204-es terem)

A nyilvános vita ideje: 2014. június 18. (szerda) 10:00 óra

Bíráló Bizottság:

Elnök:

  • Dr. Veres Zoltán Ph.D. habil. CSc. intézeti tanszékvezető egyetemi tanár (PE)

Bírálók:

  • Dr. Csáfor Hajnalka Ph.D. mb. dékánhelyettes, intézetigazgató, főiskolai docens (EKF )
  • Dr. Török Attila Ph.D. nemzetközi tanácsadó

Tagok:

  • Dr. Lőrincz Katalin Ph.D. intézetvezető, egyetemi docens (PE)
  • Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin Ph.D. intézeti tanszékvezető, egyetemi docens (PE)

Az értekezés, a tézisek, valamint a bírálatok és az azokra adott válaszok megtekinthetők a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Titkárságán.