Turizmus-menedzsment mesterszak 3.A Gazdaságtudományi Kar legtöbb képzése levelező formában is indul. A levelező tagozatot elsősorban azoknak ajánljuk, akik munkavégzés vagy egyéb okból (pl. gyermekgondozás, utazási nehézségek, stb.) kifolyólag nem tudják vállalni a nappali tagozattal járó tanulmányi kötelezettségeket. A levelező képzés tematikája nem tér el a nappali képzésétől, de a kontaktórák száma csak a harmada, ezért a levelező hallgatóknak sokkal több egyéni felkészülésre van szükségük a tudás megszerzéséhez.

Levelező tagozaton az oktatás szombati napokon, illetve esetenként péntek délután történik. Az órarendek kialakításánál a szervezők igyekeznek a munkavállalók kötelezettségeit is figyelembe venni. A hosszú hétvégék és a szombatokra eső ünnepnapok kivételével a szorgalmi időszakban minden szombaton van oktatás. Péntek délutánonként abban az esetben kell számítani tanulmányi elfoglaltságra, ha egy félévben sok a hosszú hétvége, vagy a szombatra eső ünnepnap, ugyanis az így kieső tanórákat pénteken pótolják be.

Vizsgaidőszakban, amely az őszi félévben december közepétől január végéig, a tavaszi félévben május közepétől június végéig tart, hétvégi vizsgaidőpontokat is meghirdetnek a levelező tagozatosok számára, azonban nem kizárt, hogy hétköznap is meg kell jelenni egy-egy vizsgán.

A levelező tagozat nem azonos a távoktatással!
Míg a távoktatás során nem szükséges a tanév folyamán megjelenni az oktatási intézményben, a levelező tagozaton ajánlatos rendszeresen megjelenni a tanórákon. Az adott tárgy oktatója kötheti az aláírást az óralátogatáshoz, de a követelményekről a hallgatók a félév kezdetén tájékoztatást kapnak.
A Gazdaságtudományi Kar levelező képzéseket kínál, távoktatást nem.

A levelező képzésben résztvevő hallgatók számára az egyetem kollégiumai előzetes foglalás esetén kedvezményes szálláslehetőséget biztosítanak, amennyiben az órák több napot is igénybe vesznek a hétvége során (pl. tréningek esetén).

A Gazdaságtudományi Kar levelező képzésekkel foglalkozó koordinátorai szívesen adnak további tájékoztatást, ha kérdése van, forduljon hozzájuk bizalommal!

Elérhetőségek:

Levelező alapképzési szakok és felsőoktatási szakképzések ügyintézője: Károly Teréz
“A” épület földszint
Tel.: (88) 624-000/3837
e-mail: karolyt@almos.uni-pannon.hu

Levelező Marketing, Ellátási lánc menedzsment, Műszaki menedzser, Vezetés és szervezés, MBA mesterképzési szakok ügyintézője: Kovács Edit
“A” épület I. emelet 118.
Tel.: (88) 624-334
e-mail: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu

Levelező Turizmus-menedzsment mesterképzési szak ügyintézője: Göllei Attiláné
“A” épület I. emelet 108.
Tel.: (88) 624-672
e-mail: gollei.attilane@gtk.uni-pannon.hu

Levelező Számvitel mesterképzési szak ügyintézője: Henné Tóth Erzsébet
“A” épület I. emelet 108.
Tel.: (88) 624-901
e-mail: toth.erzsebet@gtk.uni-pannon.hu

Levelező Nemzetközi gazdaság és gazdálkodási meserképzési szak ügyintézője: Gelencsér Beáta
“A” épület II. emelet 214.
Tel.: (88) 624-872
e-mail: gelencser.beata@gtk.uni-pannon.hu

Posztgraduális (csak levelező formában futó) képzések ügyintézője: Csabáné Molnár Andrea
“A” épület I. emelet 118.
Tel.: (88) 624-215
e-mail: molnar.andrea@gtk.uni-pannon.hu

Levelező formában (is) induló képzések:

Alapképzési szakok:

 

Mesterképzési szakok:

 

Felsőoktatási szakképzések:

 

Posztgraduális képzések: