mobile menu icon
PE-GTK
uni-pan icon
facebook icon
youtube icon
gallery icon
linkedin icon
switch icon
Pannon Egyetem
uni-pan icon
facebook icon
youtube icon
gallery icon
linkedin icon

Neptun Tanulmányi Rendszer működési problémáinak kezelése

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban Dr. Nagyné dr. Stribl Tünde oktatási igazgató tájékoztatását olvashatjátok a Neptun rendszerben fellépő működési problémákkal kapcsolatban. A rendszer helyreállításáig a türelmeteket kérjük, megértéseteket köszönjük!

Dr. Nagyné dr. Stribl Tünde oktatási igazgató tájékoztatója:

“Tisztelt Hallgatók!

2012. június 4-től a Neptun Tanulmányi Rendszerben fellépő hiba miatt nem tudják sem a hallgatók, sem az oktatók, sem a tanulmányi adminisztrátorok feladataikat ellátni, ezért a Tanulmányi-és Vizsgaszabályzatban a vizsgaidőszakra vonatkozó rögzített eljárások szerint nem tudjuk a vizsgajelentkezést és a vizsgáztatást lebonyolítani.

A kialakult helyzetre való tekintettel az oktatókat kértük, hogy ettől az időponttól kezdődően a hiba elhárításáig tekintsenek el a vizsgára való jelentkezés és a lejelentkezés szabályaitól. A vizsgára való utólagos fel- és lejelentkezésekkel kapcsolatban – a hiba elhárítása után – az Oktatási Igazgatóság segítséget nyújt: a hallgatót lejelentkezteti vagy felteszi az adott vizsganapra az oktató jelzése alapján.

Jelenleg az Oktatási Igazgatóság munkatársai sem tudnak a Neptunba belépni, ezért segíteni csak a hiba elhárítása után lesz lehetoségük.

Üdvözlettel:

Dr. Nagyné dr. Stribl Tünde oktatási igazgató”.

Megjelentek a Nemzeti Kiválóság Program első ösztöndíj felhívásai

Nemzetközi színvonalú támogatást biztosító ösztöndíj rendszer épül ki a “Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program” keretében. A programhoz kapcsolódóan a napokban jelentek meg az első ösztöndíj felhívások.

A Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj magyar állampolgárságú doktorjelölteknek nyújt 12 havi támogatást, akik aktív kutató tevékenységet végeznek bármely magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen és a projekt végéig benyújtják disszertációjukat.

A pályázati felhívás részletesen: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1305&cikkid=10455&listabol=1

A Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 45 év alatti magyar állampolgárságú oktató-kutatókat támogat 16 hónapon keresztül, akik 8 éven belül szerezték tudományos fokozatukat és aktívan vesznek részt valamely magyarországi kutatási, fejlesztési projektben.

A pályázati felhívás részletesen: http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1305&cikkid=10454&listabol=1

Az ösztöndíjra pályázóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik, hasznosítják tudományos kutatásukat.

A kutatói életpálya minden szakaszában támogatást biztosító felhívásokra 2012. június 20-ig nyújthatók be pályázatok a kialakított elektronikus pályázatkezelő rendszerben. A következő ösztöndíj kiírások szeptembertől várhatók a mesterszakos és doktorandusz hallgatóknak, valamint a külföldről hazatérő magyar oktató-kutatói körnek.

Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljaihoz igazodóan a TAMOP 4.2.4 A/1 kiemelt projektet a foglalkoztathatóság fejlesztésére és a versenyképességi hátrányok felszámolására dolgozták ki. Általános cél az ország versenyképességének, innovációs teljesítményének és a társadalom megújulásának alapját képező emberi erőforrás minőségének fejlesztése. A tudományos tevékenység a társadalmi és gazdasági fejlődést elősegítő folyamat, ezért a szakpolitika alakítóinak és a tudomány művelőinek közös felelőssége a változó társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelő tudással, kompetenciákkal és alkotóképességgel rendelkező oktatók, kutatók új nemzedékének támogatása, felkészítése a kutatói életpálya kihívásaira.

A magyar állam és az Európai Unió támogatásával, egymilliárd forintból megvalósuló kiemelt projekt egyben hozzájárul a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez, a kimagasló oktatási, kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység ösztönzéséhez.

Pályázatokkal kapcsolatosan további információ a www.wekerle.gov.hu oldalon található.

>>>

Archívum

powered by wordpress - made by us
Vissza az oldal tetejére.