A Gazdaságtudományi Kar pályázatot hirdet a költségtérítési díjjal kapcsolatos hallgatói támogatás elnyerésére a 2010/2011-es tanév őszi félévére.

Pályázni lehet

 • a hallgatói teljesítmény alapján, vagy
 • a szociális helyzet alapján.

A hallgatói teljesítmény alapján történő támogatásra pályázhat minden olyan hallgató, aki(nek)

 • a Pannon Egyetem veszprémi kampuszán folytatja tanulmányait alapképzésben, mesterképzésben vagy felsőfokú szakképzésben
 • nappali tagozatos, jelenleg aktív státuszú
 • legalább egy lezárt félévvel rendelkezik
 • kreditindexe az utolsó lezárt félévben eléri a 3,5-t (amiben nem kerülnek figyelembe vételre a tárgyelfogadással szerzett kreditek)
 • kredit-elmaradása a modell-tantervhez képest legfeljebb 19 %.

A szociális helyzet alapján történő támogatásra pályázhat minden olyan hallgató, aki

 • a Pannon Egyetem veszprémi kampuszán folytatja tanulmányait alapképzésben, mesterképzésben vagy felsőfokú szakképzésben
 • nappali tagozatos, jelenleg aktív státuszú
 • legalább egy lezárt félévvel rendelkezik.

Érvényes pályázatot csak a fenti két kategória egyikében lehet benyújtani, azaz párhuzamos benyújtás nem elfogadott.

A kérelmezőknek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania (letölthetők a GTK Moodle-honlapjáról, a Dokumentumtár -> Pályázatok alatt található hivatkozásokról):

 • Adatlap a hallgatói teljesítmény értékeléséhez (csak a hallgatói teljesítmény alapján benyújtott pályázatok esetében)
 • Szociális adatlap (csak a szociális helyzet alapján benyújtott pályázatok esetében)
 • Mellékletek és igazolások az adatlapokhoz.

A kérelmek beadásának címzettje: Dr. Jancsik András dékán

A kérelmek beadásának helye: Neptun rendszerben a KÖLT – Méltányossági kérelem költségtérítési díj csökkentésére szóló kérvény alatt mellékletben kell feltölteni a pályázati adatlapot és szükséges mellékleteket.

A kérelmek beadásának határideje: 2010. szeptember 24. 24:00.

Eredményhirdetés: 2010. október 4.