A Gazdaságtudományi Kar pályázatot hirdet a költségtérítési díjjal kapcsolatos hallgatói támogatás elnyerésére a 2011/2012-es tanév tavaszi félévére.

Pályázni lehet

  • a hallgatói teljesítmény alapján, vagy
  • a szociális helyzet alapján.

Érvényes pályázatot csak a fenti két kategória egyikében lehet benyújtani, azaz párhuzamos benyújtás nem elfogadott.

A kérelmezőknek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania (letölthetők a GTK Moodle-honlapjáról, a Dokumentumtár >> Pályázatok alatt található hivatkozásokról):

  • Pályázati adatlap kitöltése és aláírása kötelező (hallgatói teljesítmény vagy szociális helyzet alapján benyújtott pályázat esetében is)
  • Adatlap a hallgatói teljesítmény értékeléséhez (ha tanulmányi eredményeken kívül tudományos, szakmai, közösségi és sporttevékenységet folytatott az értékelt félévben)
  • Szociális adatlap (csak a szociális helyzet alapján benyújtott pályázatok esetében)
  • Mellékletek és igazolások az adatlapokhoz.

A kérelmek beadásának címzettje: Dr. Jancsik András dékán.

A kérelmek beadásának helye: Neptun rendszerben a KÖLT – Méltányossági kérelem költségtérítési díj csökkentésére szóló kérvény alatt mellékletben kell feltölteni a pályázati adatlapot és a szükséges mellékleteket pdf formátumban.

A beadási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A kérelmek beadásának határideje: 2012. február 24. 22:00.

Eredményhirdetés: 2012. március 9.