tdkA Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2010. november 10-ére meghirdeti a 2010. évi Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát.

A konferencián az Egyetem – a pályamunka témaköréhez kapcsolódó – egységes, osztatlan egyetemi, főiskolai (BA, BSc, MA, MSc képzésében, valamint kimenő) – nappali, levelező, távoktatási, esti oktatási formában – résztvevő hallgatói vehetnek részt, amennyiben 2010. december 31-ig nem töltik be bizonyos célszekciók esetében a 30., más szekciók esetében a 35. életévüket. (lásd a fenti táblázatban: Közgazdaságtudományi Szekcióban nincs korhatár).

A pályázók szíves figyelmébe ajánljuk a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia általános és szekciós felhívásait (http://www.otdt.hu/otdk.php)

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet bizonyító pályamunka (dolgozat és kutatómunkával fejlesztett, nem nyomtatott formátumú pályamű, valamint az ezeket bemutató előadás), amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült.

Az egyetemi, főiskolai és BA, BSc, MA, MSc tanulmányok során kötelezően, tantervben előírt feladatok, továbbá dolgozatok az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára pályamunkaként nem nyújthatók be.

A konferencián formailag megfelelő, a PE-TDT által elfogadott nevezések alapján vehetnek részt a pályázók.

A konferenciára való jelentkezés a bemutatásra szánt pályamunka (dolgozat) egy oldal terjedelmű összefoglalójának benyújtásával történik. Az összefoglalók benyújtásának határideje: 2010. október 18. (hétfő) 16.00

Bővebb információ: A rezümé formátuma, ITDK 2010 Felhívás, A dolgozat fedlapja