A Heinrich Hertz Alapítványt Észak – Rajna-Vesztfália tartománya hozta létre. Célja, hogy támogassa a tudományos együttműködéseket a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók, a kutatóintézetekben tevékenykedő tudósok, a fiatal kutatók és a kiemelkedően tehetséges egyetemi hallgatók között, azok külföldi tanulmányútjainak a finanszírozása formájában.
Német állampolgárságú kutatóknak, felsőoktatási hallgatóknak van lehetőségük arra, hogy külföldi kutatási célú tartózkodásra pályázzanak, míg a külföldieknek arra, hogy Észak –Rajna – Vesztfáliában végezzenek a program keretében tudományos munkát.
Szabály szerint a kuratórium évente két alkalommal ül össze, hogy a beérkezett pályázatokat megtárgyalja. Sürgős esetekben a kuratórium vezetője fel van hatalmazva arra, hogy meghatározott keretek között maga hozzon döntést.
Külföldi pályázó a dokumentációt nem adhatja be egyedül, hanem egy Észak-Rajna- Vesztfáliában tevékenykedő kutatónak kell benyújtania. Legkésőbb a kuratórium ülés előtt három hónappal be kell érkeznie a beadványnak a Heinrich Hertz Alapítvány irodájába.
A pályázati anyagnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
1.      Önéletrajz (különös tekintettel a tudományos munkásságra);
2.      Az eddigi tanulmányi/tudományos bizonyítványok, képesítések másolata (adott esetben német nyelvű fordítása); egyetemi hallgatók esetében az érettségi vizsga vagy azzal megegyező értékű bizonyítvány másolata;
3.      Az ösztöndíj ideje alatt megvalósítandó kutatási terv (német nyelven) és mellé időbeli táblázat csatolása;
4.      Az ösztöndíj igényelt időtartamának és finanszírozási mértékének megadása (indoklással);
5.      Német ösztöndíjas külföldi tartózkodása esetén szükség van a befogadó külföldi intézménytől, illetve az ott dolgozó partnerkutatótól egy befogadó igazolásra (német nyelvű fordítással);
6.      Szabály szerint be kell nyújtania a külföldi pályázónak egy igazolást a német nyelvtudásáról és a német kutatónak/hallgatónak pedig a fogadó állam nyelvének az alapszintű ismeretéről;
7.      Információnyújtás a pályázónak az ösztöndíj lejárta után tervezett tevékenységeiről;
8.      Ha ez az eset áll fenn, tájékoztatás arról, mely másik németországi kutatói helyre adott be pályázatot a jelentkező ösztöndíjra.
9.  Két, más németországi felsőoktatási intézményben dolgozó kutató nevének a megadása – elérhetőségeivel együtt (munkahely címe, telefon, fax-szám és email cím) – akik adott esetben hajlandóak ajánlólevelet adni;
A támogatási időszak – szabály szerint – egy év lehet, de kivételes esetekben további egy évvel meghosszabbítható. Az ösztöndíj során a Heinrich Hertz Alapítvány állja a tartózkodási és az utazási költségeket. Az egészségügyi biztosítás, valamint a dologi költségek a kutatókat terheli.
A támogatási összeg maximum 1500 euró havonta. Házastársi hozzájárulás címén – külön engedélyeztetés útján – további 200 euróban lehet részesülni.
További információk az alábbi link alatt találhatóak:
www.heinrich-hertz-stiftung.de
www.wissenschaft.nrw.de
A pályázati beadással kapcsolatban szakmai tanácsadás itt kérhető:
Martina Schöler
Heinrich Hertz- Stiftung/ Heinrich Hertz Alapítvány
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon: 00 49 211 896 4266 ; Fax: 00 49 211 896 4407
Email: martina.schoeler@miwf.mrw.de
Photo: http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/

Photo: http://www.heinrich-hertz-stiftung.de/

A Heinrich Hertz Alapítványt Észak – Rajna-Vesztfália tartománya hozta létre. Célja, hogy támogassa a tudományos együttműködéseket a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók, a kutatóintézetekben tevékenykedő tudósok, a fiatal kutatók és a kiemelkedően tehetséges egyetemi hallgatók között, azok külföldi tanulmányútjainak a finanszírozása formájában.

Német állampolgárságú kutatóknak, felsőoktatási hallgatóknak van lehetőségük arra, hogy külföldi kutatási célú tartózkodásra pályázzanak, míg a külföldieknek arra, hogy Észak –Rajna – Vesztfáliában végezzenek a program keretében tudományos munkát.
Szabály szerint a kuratórium évente két alkalommal ül össze, hogy a beérkezett pályázatokat megtárgyalja. Sürgős esetekben a kuratórium vezetője fel van hatalmazva arra, hogy meghatározott keretek között maga hozzon döntést.
Külföldi pályázó a dokumentációt nem adhatja be egyedül, hanem egy Észak-Rajna- Vesztfáliában tevékenykedő kutatónak kell benyújtania. Legkésőbb a kuratórium ülés előtt három hónappal be kell érkeznie a beadványnak a Heinrich Hertz Alapítvány irodájába.

A pályázati anyagnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
1.      Önéletrajz (különös tekintettel a tudományos munkásságra);
2.      Az eddigi tanulmányi/tudományos bizonyítványok, képesítések másolata (adott esetben német nyelvű fordítása); egyetemi hallgatók esetében az érettségi vizsga vagy azzal megegyező értékű bizonyítvány másolata;
3.      Az ösztöndíj ideje alatt megvalósítandó kutatási terv (német nyelven) és mellé időbeli táblázat csatolása;
4.      Az ösztöndíj igényelt időtartamának és finanszírozási mértékének megadása (indoklással);
5.      Német ösztöndíjas külföldi tartózkodása esetén szükség van a befogadó külföldi intézménytől, illetve az ott dolgozó partnerkutatótól egy befogadó igazolásra (német nyelvű fordítással);
6.      Szabály szerint be kell nyújtania a külföldi pályázónak egy igazolást a német nyelvtudásáról és a német kutatónak/hallgatónak pedig a fogadó állam nyelvének az alapszintű ismeretéről;
7.      Információnyújtás a pályázónak az ösztöndíj lejárta után tervezett tevékenységeiről;
8.      Ha ez az eset áll fenn, tájékoztatás arról, mely másik németországi kutatói helyre adott be pályázatot a jelentkező ösztöndíjra.
9.  Két, más németországi felsőoktatási intézményben dolgozó kutató nevének a megadása – elérhetőségeivel együtt (munkahely címe, telefon, fax-szám és email cím) – akik adott esetben hajlandóak ajánlólevelet adni;

A támogatási időszak – szabály szerint – egy év lehet, de kivételes esetekben további egy évvel meghosszabbítható. Az ösztöndíj során a Heinrich Hertz Alapítvány állja a tartózkodási és az utazási költségeket. Az egészségügyi biztosítás, valamint a dologi költségek a kutatókat terheli.
A támogatási összeg maximum 1500 euró havonta. Házastársi hozzájárulás címén – külön engedélyeztetés útján – további 200 euróban lehet részesülni.

További információk az alábbi link alatt találhatóak:
www.heinrich-hertz-stiftung.de
www.wissenschaft.nrw.de
A pályázati beadással kapcsolatban szakmai tanácsadás itt kérhető:
Martina Schöler
Heinrich Hertz- Stiftung/ Heinrich Hertz Alapítvány
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon: 00 49 211 896 4266 ; Fax: 00 49 211 896 4407
Email: martina.schoeler@miwf.mrw.de