013_0836uAz innovációmendzsment területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó PhD hallgatókat és MSc hallgatókat díjaztak azon az ünnepségen, melyet Harsányi István iskolateremető műegyetemi professzor születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett a Manager Képzés Alapítvány és a Pro Progressio Alapítvány.

Harsányi István ( 1913-1985) élete egybeforrott a mérnökök gazdasági, szervezési, vezetési ismereteinek oktatásával, publikációi még ma is időtállóak a vezetéstudományi oktatásban.

Az emlékülésen a BME GTK, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pannon Egyetem oktatói emlékeztek a tudós professzorra, aki kortársait megelőzve kezdett foglalkozni a szellemi munka értékével, a kreativitás és az innováció szerepével a vállalati vezetésben.

Az emlékére alapított díjat 2013-ban 3 PhD hallgató és 6 egyetemi hallgató vehette át. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a díjazott hat egyetemi hallgató közül négy – Nagy Nikolett, Kocsi Péter Gábor, Nyikos Annamária és Kurbucz Marcell Tamás – a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatója, s a díjazott PhD hallgatók között van Király András, aki a Mérnöki Kar hallgatója.

Hallgatóink az alábbi pályamunkákkal érdemelték ki a díjat:

  • Nagy Nikolett (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék): Scrum módszertannal működő TransportX szoftverfejlesztési projekt kiadási folyamatának racionalizálása Kanban módszertani elemekkel
  • Kocsi Péter Gábor (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék): Projektek kockázatelemzése és érzékenységvizsgálata egy pénzügyi szolgáltatónál
  • Nyikos Annamária (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék): Termelési folyamat racionalizálása egy nyomdaipari vállalatnál
  • Kurbucz Marcell Tamás (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): Emberi erőforrások optimális kiválasztásának vizsgálata a projekttervezésben.
  • Király András (Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék): Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok

Eredményeikhez gratulálunk, további tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!