4382658021_4f0ce7b9dfKedves Hallgatók!

Segítséget szeretnénk nyújtani a Benneteket érintő tanulmányi szabályzatok és teendők közötti eligazodásban, ezért állítottuk össze ezt a tájékoztatót.

A Pannon Egyetem honlapján az alábbi link alatt találjátok meg a Benneteket érintő legfontosabb szabályzatokat, amelyek a következők:

  • Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat Érvényes: 2010. augusztus 1-től

A Szabályzat kiterjed az Egyetem minden karán a főiskolai illetve alapképzésben, az egyetemi illetve mesterképzésben, a kiegészítő képzésben, a szakirányú továbbképzésben és a felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeire. A Szabályzat egyaránt vonatkozik a nappali és levelező tagozatos, magyar és – ha jogszabály vagy más nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik – külföldi állampolgárságú, államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatókra.

  • Szabályzat az egyetemi hallgatók részére adható juttatásokról és az általuk fizetendő díjakról Érvényes: 2010. augusztus 1-től

A Szabályzat írja elő a hallgatói támogatások megállapításának elveit, az odaítélés feltételeinek, módjának és az eljárási rendnek a szabályait, továbbá a támogatások időtartamát, jogcímét, valamint a pénzügyi források és más támogatások felhasználásának ellenőrzési rendszerét. A Szabályzat rendelkezik a hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, a mentességekről és kedvezményekről, a díjak befizetésének, kezelésének szabályairól, a díjakból és térítésekből származó bevételek felhasználásának elveiről, valamint a pénzügyi források felhasználásának ellenőrzési rendszeréről.

  • A Pannon Egyetem Szabályzata a Felvételi Eljárásról 2009. május 1-től
  • A hallgatói jogorvoslat szabályzata
  • A hallgatók fegyelmi és kártérítési szabályzata
  • A speciális szükségletű hallgatókat segítő szabályzat

Felhívjuk a figyelmeteket a Neptun bejelentkezési oldalon található ütemtervre (Hallgatói feladatok ütemezése pdf dokumentum), amelyben megtaláljátok a Benneteket érintő teendőket és azok határidejeit.

A szakok tanterveit, a kari eljárási utasításokat például a hallgatók adminisztrációs feladatairól, hallgatói kérelmekről, szakdolgozat/diplomadolgozat készítéséről, szakmai gyakorlat teljesítéséről, továbbá pályázati információkat és egyéb fontos dokumentumokat a Moodle rendszerben megtaláljátok. Nagyon fontos, hogy bejelentkezzetek a Moodle-ba, mert sokszor kell majd használnotok. A Moodle-t itt éritek el. Az első bejelentkezésnél a Neptun kódra van szükség: mind a felhasználónévhez, mind a jelszóhoz ezt kell beírni (vagyis nem a Neptun jelszót). Javasoljuk, hogy az első belépést követően feltétlenül változtassátok meg a jelszavatokat.