Pótfelvételi2016. szeptember 5-én (hétfőn) 15.00 órától a nappali tagozatos elsős hallgatók részére GTK Információs Napot tartunk az A épület A/1 előadótermében, ahol központi tájékoztatók hangzanak el a Kar és az egyetem működéséről, a hallgatói ügyintézés menetéről, a Kar kínálta lehetőségekről, ösztöndíjakról, nyelvoktatásról, tehetségmenedzsmentről.

Programterv:

– Dr. Kovács Zoltán, dékán úr tájékoztató előadása
– Dr. Balogh Ágnes, oktatási dékánhelyettes asszony tájékoztató előadása
– Dr. Nagyné Dr. Stribl Tünde, oktatási igazgató asszony tájékoztató előadása
– Tóth Gábor, főigazgató úr tájékoztatója az Egyetemi Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról
– Szakvezetői tájékoztatók

Az Információs Napon a központi előadásokat követően szakvezetői tájékoztatók is lesznek, amelyeken az adott szakkal kapcsolatban hangzanak el hasznos tudnivalók.

A szaktájékoztatók helyszíne:

Az Információs Napon történő részvétel rendkívül fontos ahhoz, hogy az elsős hallgatók könnyebben boldoguljanak tanulmányaik során, ezért megjelenésükre számítunk!