A szakképzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására, és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási- számviteli- adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

A kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá: a végzettek ismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításának módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstratégiájának, piaci magatartásának, a vállalkozás arculatának és PR tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával.

A projektmenedzsment szakirányon továbbá: a végzettek ismerik a projektek tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gyakorlati megvalósulásában. Ismerik a projekt tervezését és végrehajtását támogató informatikai eszközöket, valamint a döntés-előkészítés módszertani alapjait.

Feladatprofil

A közgazdász-asszisztensek alkalmasak

a kis- és középvállalkozási szakirányon továbbá:

a projektmenedzsment szakirányon továbbá:

 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

 

A képzés ideje
4 félév

Képzési forma
Nappali és levelező

Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas és önköltséges

Önköltségi díj
140.000 Ft/félév

A képzés helye
Veszprém

Szakirányok

A megszerzett szakképzettség megnevezése

Tanulmányok folytatása alapképzési szakon
Amennyiben a felsooktatási szakképzés elvégzése után a hallgató Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon kívánja folytatni a tanulmányait, akkor a beszámítható kreditek száma 90.
Amennyiben más, a gazdaságtudományi képzési területhez tartozó alapképzési szakon kívánja folytatni a tanulmányait, akkor a beszámítható kreditek száma 33. A kreditek beszámításának köszönhetoen a hallgató jelentosen lerövidítheti a képzési idejét az alapképzési szakon.