http://www.piqs.de/fotos/24788.html CC licence

http://www.piqs.de/fotos/24788.html CC licence

A felvételi eljárás alapdíja 9000 Ft. Ezért a díjért 3 képzés megjelölésére van lehetőség. Ha egy, kettő vagy három helyre pályázik a jelentkező, akkor egyaránt 9000 Forintot kell befizetnie. Az 3 képzésen felül további jelentkezési helyekért jelentkezésenként 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetnie a felvételizőnek az alapdíjon felül.

Amennyiben a felvételiző ugyanannak a jelentkezési helynek az államilag támogatott és költségtérítéses formáját is jelentkezik, ezek az eljárási díj szempontjából egy képzésnek minősülnek. Így a 9000 Ft-os alapdíjban legfeljebb 6 jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség, abban az esetben, ha a 3 jelentkezési helynek az államilag támogatott és költségtérítéses részére is jelentkezik. Természetesen az egymáshoz tartozó államilag támogatott és költségtérítéses szakoknak nem feltétlenül kell követniük egymást a sorrendben!

Befizetés: Az eljárás díját a hagyományosan (papír alapon, postai úton) felvételizők a banki átutalással, vagy a jelentkezési laphoz csatolt sárga csekkel befizetésével teljesíthetik. Az elektronikusan felvételizők folyószámláról banki átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel az interneten keresztül fizethetik be.
Amennyiben csekken fizeti be a felvételi eljárás díját, úgy az eredeti feladóvevényt a jelentkezési lap megfelelő részére kell beragasztani. Előtte érdemes fénymásolatot készíteni az eredeti feladóvevényről, hogy a jelentkezőnek is legyen egy másolt példánya.

Ha banki átutalással szeretné befizetni, akkor az alábbi adatokat kell megadni:
Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00282637-00000000
Átutalás összege:
Közlemény: [itt minden esetben kizárólag a felvételi azonosító számot kell feltüntetni, ami a jelentkezési lap első oldalának fejlécében található, illetve e-felvételi esetén abban az e-mail-ben található, amiben a biztonsági kódot megkapta, de a felületen a fejlécben is folyamatosan olvasható.]
Az átutalást igazoló bizonylatot nem kell beküldeni, viszont mindenképpen érdemes megőrizni.

Kedvezmények hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőknek: Azok a jelentkezők, akik a jelentkezési lapjukhoz csatolva megfelelő dokumentummal igazolják hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetüket, és ezen a jogcímen többletpontra jogosultak, kedvezményben részesülhetnek a felvételi eljárás alapdíjának megfizetése során. A hátrányos helyzetű jelentkezők az alapdíj összegéből 50 százalékos, a halmozottan hátrányos jelentkezők 100 százalékos kedvezményt kapnak. A benyújtott dokumentumainak vizsgálatát követően számukra az Oktatási Hivatal – a regisztrációs levéllel együtt – csekket küld a befizetendő összegről. Amennyiben a jelentkező halmozottan hátrányos helyzete igazolást nyer, nem kap csekket, mivel 100 százalékos díjkedvezményben részesül, amennyiben a jelentkező hátrányos helyzete igazolást nyer, 50 százalékos díjkedvezményben részesül, és a csökkentett összegről szóló csekket kap. (Forrás: felvi.hu)