erasmus_02Ha külföldön szeretnétek tanulni 1, vagy 2 félévet, Erasmus-ösztöndíjra pályázhattok. A pályázatokkal a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság foglalkozik, melynek az irodája a B épület 1. emeletén található. A pályázat beadási határidejét nagyon szigorúan be kell tartani, és a kért dokumentumokat igyekezzünk a megfelelő formában az irodához eljuttatni. A pályázathoz számos dokumentumot kell beküldeni, a legfontosabbak ezek közül az önéletrajz (magyarul, angolul, németül), motivációs levél (magyarul, angolul, németül), tanulmányi szerződés (magyarul és az adott intézmény hivatalos nyelvén) és az Erasmus szerződés. A többi beadandó dokumentumról, igazolásokról az intézményi és a tanszéki koordinátortól megfelelő információt kaptok!

Miután értesültetek arról, hogy sikeres felvételt nyertetek a kiválasztott intézménybe, az ünneplés mellett még számos teendő akad. A kint tartózkodás idejére ajánlott beszerezni a nemzetközi diákigazolványt (IBUSZ iroda), mely fél évre érvényes. Az Erasmus teljes időtartamára szükséges biztosítást kötni, vagy a TB által kiadott ingyenes Európai Egészségbiztosítási Kártyát készíttetni. Veszprémben az Egészségügyi Pénztár a Színház közelében található és az igényléshez egy iskolalátogatási igazolás szükséges.

Időközben a kinti intézmény is felveszi majd a kapcsolatot Veletek, és az esetlegesen felmerült kérdésekre az intézményi koordinátor tud válaszolni.

Az Erasmus szerződés megkötése az egyetemen belül történik, és az ösztöndíj mértékét is a szerződéskötés időpontjában tudjátok meg. Az ösztöndíjakat eddig készpénzben adták oda a jelentkezőknek, idén változások történtek, és az ösztöndíjat utalással juttatják a hallgató rendelkezésére. Így nyitnom kellett egy devizaszámlát és oda kapom meg a támogatást.

Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a tanulmányi szerződésben a felvett tárgyakat, vagy legalábbis 16 kreditet teljesíteni kell! Több Erasmus hallgató is ajánlotta, hogy többet vegyek föl, mint 16 kredit, menjek biztosra! Az Erasmus pályázat beadásakor már lesz egy tantárgylista, mely a hallgató által tanulni kívánt tárgyakat tartalmazza, de ezen a félévkezdés elején lehet változtatni.