1224227007_img_031632Karunk az idei tanévben három díjat alapított a kiváló hallgatói-kutatói, az oktatói, valamint a dolgozói munka elismerésére, melyek átadására a diplomaátadón, illetve a tanévnyitón kerül sor. A díjak odaítéléséhez javaslatot lehet tenni június 7-én 16 óráig a Moodle-rendszer Dokumentumtár rovatán keresztül.

A díjak, illetve az odaítéléshez szükséges feltételek pedig az alábbiak:

Harsányi János-díj: A Kar Harsányi János-díj kitüntetésben részesíti azon teljes munkaidejű oktatóit, kutatóit, akikre a Kar dolgozói felnéznek, mert szakmai hozzáértésükkel és elismertségükkel, emberségükkel és tisztességükkel, a Kar iránti elkötelezettségükkel, és a Karért végzett munkájukkal azt kiérdemelték. A kitüntetésre a Kar bármely teljes munkaidős közalkalmazottja javaslatot tehet. Javaslattal élhet a GTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke is.

Kollarik Amália-díj: A Kar Kollarik Amália-díj kitüntetésben részesíti azon hallgatóit, akik a tanulmányi kötelezettségeken túlmutató kimagasló tudományos tevékenységükkel hozzájárultak a Kar jó hírének növeléséhez, illetve kiemelkedő tevékenységükkel segítették a Karon folyó oktató és tudományos munkát. A díjazott a díj átadásának időpontjában a Kar hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, vagy hallgatói jogviszonya a díj átadásának időpontját megelőzően legfeljebb 1 évvel szűnt meg. A kitüntetésre a Kar bármely közalkalmazottja és hallgatója javaslatot tehet.

Dékáni Dicséret: A Kar Dékáni Dicséret elismerő oklevelet adományoz a Kar azon nem oktató/kutató besorolású teljes munkaidejű dolgozóinak, akikre a Kar dolgozói mindig szeretettel és elismeréssel gondolnak, mert közmegelégedésre segítik munkatársaik munkáját, támogatják munkatársaikat abban, hogy a Kar érintettjeinek elégedettségét kivívják, hozzáállásukkal építik a kívánatos munkamorált, tevőlegesen is hozzájárulnak a minőségi kultúra építéséhez. A kitüntetésre a Kar bármely teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozója javaslatot tehet. Javaslattal élhet a GTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke is.

A beérkezett javaslatokat a Kar oktatási szervezeti vezetőinek testülete értékeli és a dékán terjeszti elő a Kari Tanács ülésén. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok szavazatának legalább kétharmadára van szükség.