Kedves Végzős Hallgatók és Diplomások!

A figyelmetekbe ajánljuk az alábbi ösztöndíjfelhívást.

Kiíró: Magyar Ösztöndíj Bizottság; Deutscher Akademischer Austausch Dienst; Német Felsőoktatási Csereszolgálat; Informationszentrum Budapest; Német Felsőoktatási Információs Központ

Határidő: 2013.11.15.

Pályázhat: kiváló végzős hallgatók illetve diplomások pályázhatnak, akik az ösztöndíj kezdetekor már legalább az első végzettséggel rendelkeznek, és a kiválasztott németországi Master képzésen jelentkezésre jogosultak.

Az ösztöndíj célja

Az ösztöndíj bármely tudományterületen végzett magyar hallgatók számára azt a lehetőséget kínálja, hogy német felsőoktatási intézményben mester- vagy egyéb graduális képzésen vegyenek részt a német végzettség megszerzése céljából. Az ösztöndíj megpályázható a hazai graduális szintű képzés csak első vagy csak második évének németországi elvégzésére is, ekkor azonban a végzettség a hazai intézményben kerül megszerzésre.

Az ösztöndíj időtartama

Az ösztöndíj időtartama a választott képzéstől vagy tanulmányoktól függően 10 és 24 hónap között lehet. Minden ösztöndíjat először csak egy tanulmányi évre ítélnek meg és jó tanulmányi teljesítmény esetén lehet kérelemmel az ösztöndíj időtartamát meghosszabbítani.

Az ösztöndíj összege

A DAAD havonta 750 euró ösztöndíjat biztosít. Ezen kívül a DAAD 200 euró egyszeri utazási hozzájárulást is nyújt. Továbbá a DAAD évente 260 euró tanulmányi- és kutatási támogatást nyújt, és adott esetben lakhatási támogatást és családi pótlékot is biztosít.
Egy esetleges nyelvtanfolyam finanszírozását a DAAD estenként bírálja el. Ha a fogadó német felsőoktatási intézményben tandíjfizetési kötelezettség merül fel, abban az esetben a DAAD vagy az ösztöndíjasokat a tandíjfizetési kötelezettség alól felszabadítja, vagy szemeszterenként 500 euró értékhatárig a DAAD a tandíjat átvállalja.
A német nyelvismeret elmélyítésére a “Deutsch-Uni Online (DUO)“ online nyelvtanfolyam ajánlott. A DAAD 6 hónapig átvállalja a nyelvtanfolyam díját az ösztöndíj odaítélésétől kezdődően. Ezen kívül az ösztöndíjasok támogatást igényelhetnek a DAAD-nál egy saját választású német nyelvtanfolyamon való részvételre az ösztöndíj időtartama alatt. További információt az ösztöndíj elnyerését követően kapnak az ösztöndíjasok.
Szükség esetén az ösztöndíj kezdete előtt (az ösztöndíjasnak ingyenes) német nyelvtanfolyamot támogathat a DAAD egy németországi nyelviskolába. Erről a döntést a DAAD hozza meg. Adott esetben a részvétel kötelező.

A pályázati feltételek, dokumentumok és egyéb információk itt olvashatók.