Bakony ExpoA Bakony Expó a helyi, bakonyi ízek vására, amely Veszprém és környékének kistermelői számára nyújt lehetőséget a bemutatkozásra. A nagyközönséget, a lehetséges vásárlókat és a termelőket kapcsolja össze egy közvetlen, baráti hangulatú eseményen.

Idén már második alkalommal került megrendezésre az esemény, melyen a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara is képviseltette magát, mind oktatói, mind pedig hallgatói részvétellel. A megjelenés célja volt a látogató közönség azon részének a tájékoztatása, akik potenciálisan a hallgatóink lehetnek. A tájékoztatásban a kar részéről 15 oktató és demonstrátor vett részt. A Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék részéről: Dr. Molnár Tamás, Dániel Zoltán András, Szőke Viktória (demonstrátor), Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória; a Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék részéről: Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin, Rochlitzné Sajben Ágnes; Zaránd Szilvia (demonstrátor) a Marketing Intézeti Tanszék részéről: Prof. Dr. Veres Zoltán, Dr. Bátor Attila; a Turizmus Intézeti Tanszék részéről: Dr. Raffay Ágnes, Dr. Horváth Zoltán; a Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék részéről: Neumanné Dr. Virág Ildikó, Marton Ádám (demonstrátor); a Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék részéről Dr. Hegedűs Csaba; a Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék részéről Bollók Attiláné (mesterszakos hallgatói ügyek), valamint a Kommunikációs Központ vezetője, Vajda Tünde vettek részt az eseményen.

Bakony ExpoMindazonáltal a kar oktatóiból és hallgatóiból álló kezdeményezés, a Helyben a Hely(i)ért csoport is jelen volt a II. Bakony Expón. A szervezők segítségére voltunk mind a látogatók, mind pedig a kiállítók véleményének felmérésében. Az Expó szervezői részéről érkezett a felkérés a Helyben a Hely(i)ért kezdeményezés vezetőjéhez, Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktóriához (PE GTK, adjunktus). Az előkészületek és a megvalósítás a kezdeményezés névadója, Molnár Gábor (gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató) hatékony együttműködésével valósult meg. A kezdeményezés tagjai a GTK részéről Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória és Dániel Zoltán András oktatókból, valamint a kar 27 aktívan együttműködő hallgatójából áll. Az Expón 1600 látogatóval készítettünk rövid, 182 látogatóval pedig részletes interjút, valamint a kiállítók közül 112-vel szintén részletes kérdőíveket vettünk fel.

A Helyben a Hely(i)ért a helyi értékek, a helyben előállított termékek felkutatásával, településkutatással, szűkebb értelemben falukutatással foglalkozik. A közel egy éve működő, számos terepmunkát a háta mögött tudó kezdeményezés, mint a Pannon Egyetem önállóan szerveződött helyi terméke képviseli mind az Egyetem, mind pedig a Kar harmadik missziós tevékenységének felkarolását, megvalósítását. Kutatásai révén bekapcsolódik a környező települések és alulról jövő kezdeményezések életébe, programjainak megvalósításába, valamint problémáinak megoldásába.