Ösztöndíj az USA-baA Rézler Gyula Alapítvány a 2016/2017-es tanévre két ösztöndíjat hirdet az Egyesült Államokba a tavaszi félévre.

A1 pályázat: konfliktuskezeléssel, vitarendezéssel (elsősorban mediációval és arbitrációval) kapcsolatos posztgraduális tanulmányok támogatása az Egyesült Államokban: Anderson School of Management, University of New Mexico, Albuquerque

A pályázaton részt vehet minden 35 év alatti diplomás (a pályázat benyújtásának idejére már meglévő mester fokozattal), aki a munkaügyi kapcsolatok, viták megoldásával, a mediációval és az arbitrálással kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozik vagy foglalkozni kíván.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik ezen területen tudományos fokozat megszerzésére készülnek.

Az ösztöndíj összege 3600 USD. Az utazás költségeit egyénileg (az ösztöndíjasnak) kell biztosítania.

B pályázat: posztgraduális szociológiai kutatások támogatása az Egyesült Államokban: Department of Central Eurasian Studies, Indiana University, Bloomington

A pályázaton részt vehet minden 35 év alatti diplomás (a pályázat benyújtásának idejére már meglévő mester fokozattal), aki PhD képzésben vesz részt és kutatási témája a munka világával, gazdasági szociológiával, ipari szociológiával, a munkaügyi kapcsolatokkal, illetve ezekhez köthető interdiszciplináris területekkel foglalkozik.

Az ösztöndíj összege 5000 USD. Az utazás költségeit egyénileg (az ösztöndíjasnak) kell biztosítania.

A pályázatokat elektronikusan (secretary@rezler-foundation.hu) és levélben kell benyújtani a Rézler Gyula Alapítványhoz (Rézler Gyula Alapítvány, 1111 Budapest, Egry József u. 1.)

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. október 24.

A pályázatok beérkezését az Alapítvány visszaigazolja, és az esélyes jelölteket szóbeli meghallgatásra hívja, ahol a jelölt tanulmányi elképzeléseit angolul ismerteti.

További információ a pályázatokról: http://www.rezler-foundation.hu/palyazatok (“A1” pályázat és “B” pályázat)