A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának (továbbiakban a Kar) célja, hogy magas színvonalú oktatással, kutatással és kapcsolódó szolgáltatásokkal hozzájáruljon a Közép- és Nyugat-Dunántúli régió, valamint Magyarország társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.

A Kar a következő érintettek elvárásainak megfelelően alakítja és fejleszti működését: jelenlegi, jövőbeni, és végzett hallgatói, végzett hallgatóinak munkáltatói, az egyetemi közösség, a köz- és magánszektor tagjai (beleértve a Közép- és Nyugat-Dunántúli régió gazdasági és non-profit szervezetei), valamint a magyar és nemzetközi tudományos közösség. A Kar célja, hogy magas színvonalú, a kor igényeinek megfelelő oktatási programokat kínáljon jelenlegi és jövőbeni hallgatóinak, melyek az alapszakos képzések esetén az üzleti élethez kapcsolódó ismeretek, valamint etikai és értékalapú kompetenciák elsajátítását teszik lehetővé. A Kar kitűnő szakmai fejlődési lehetőséget kínál a mesterszakos hallgatóknak, hogy meg tudjanak felelni a versenyképes gazdasági fejlődéssel járó kihívásoknak. A doktorandusz hallgatókat segíti és felkészíti a tudományos pályára, az öregdiákoknak pedig folyamatos szakmai fejlődési és kapcsolatépítési lehetőséget, valamint tanácsadói szolgáltatásokat kínál. A Kar érdekelt az egyetem nemzetközi tudományos hírnevének öregbítésében és az egyetem egészét érintő összetett gazdasági problémák megoldásában. A Kar kompetens hallgatók képzésével szolgálja a köz- és magánszektort és közvetlen hozzáférést biztosít a Kar alkalmazottai által végzett kutatásokon alapuló know-how ismeretekhez. Mint a Közép- és Nyugat-Dunántúl fejlődésében jelenleg is meghatározó szerepet betöltő oktatási és kutatási intézmény, a Kar erősíteni kívánja társadalmi felelősségvállalását.