TörökÁdám

Név: Török Ádám Dr.

Tanszék: Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • VEGTKGB312N Nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika
 • VEGTKGM112G Gazdaságpolitika
 • VEGTKGM112G Gazdaságpolitika (levelező)
 • VEGTKGB312G Gazdaságpolitika
 • NEGTKGM412I K+F és innovációgazdaságtan
 • NKGLVEM312P Versenypolitika
 • VEGTKGM212N Nemzetkközi iparági versenystratégiák

Születési év: 1952

Végzettség, szakképzettség: okl. közgazda, külkereskedelmi szak (MKKE, 1976)

Munkahely, munkakör: Pannon Egyetem Közgazdaságtan Intézeti Tanszék, egyetemi tanár

Tudományos fokozat: DSc. közgazdaságtudomány (1993)

Nyelvtudás: angol, német, francia, spanyol, orosz, portugál, olasz

Fő kutatási terület(ek):

 • versenypolitika
 • innovációs politika
 • versenyképesség

Fontosabb publikációk:

2012

 • Tankolás a levegőben? Megjegyzések a magyar euróbevezetési stratégia feltételeiről és korlátairól. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE ’59:(7-8) pp. 911-916.
 • Newcomers in the Developed World? Notes on the Varieties of Capitalism in the New Member States of the European Union. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS INSIGHTS AND TRANSFORMATION 5:(3) pp. 6-10.
 • (társszerző: Kovács Bernadett): Az adósságválságok megelőzésének feltételei – stratégiai megközelítésben. In: Földobott kő? Tények és tendenciák a 21. században. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 239-281.

2011

 • (társszerző: Veres Anita): The role, operation and futre of independent fiscal councils within the European Union. ACTA OECONOMICA 61:(2) pp. 225-232.
 • Конкурентоспособность научно-исследовательских работ. REGION: EKONOMIKA I SOCIOLOGIJA (1) pp. 275-293.
 • The Costs and Risks of Excessive Government Debt. WIRTSCHAFTSPOLITISCHE BLATTER 58:(1) pp. 63-74.
 • Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság: Fiscal Policy Councils: Why do we need them and what makes them effective? (Staatsschuldenausschuss, Bécs, 2011. január 31.) KÖZGAZDASÁGI SZEMLE LVIII:(4) pp. 368-373.
 • Intézményépítés a túlzott államadósság elleni védekezés érdekében. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 58:(7) pp. 577-591.
 • (társszerző: Csuka Gyöngyi): Gátfutás ólomcsizmában: Szabályozási és versenyképességi feltételek a magyar gazdaságban. In: Muraközy L. (szerk.). 20 év múlva. Vissza a jövőbe. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011. pp. 185-219.
 • (társszerző: Kovács Bernadett): A nemzetközi felsőoktatási verseny mérési problémáiról. In: Berács J, Hrubos I, Temesi J (szerk.). Magyar Felsőoktatás 2010. pp. 9-23. (NKK Füzetek; 6.)
 • A dominanciaproblémák tényeinek értelmezése és a közgazdaságtudományi módszertan. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 58:(1) pp. 41-55.

2010

 • (társszerző: Deli-Gray Zsuzsanna): Stratégiai piacra lépési korlátok Magyarországon. COMPETITIO 9:(1) pp. 91-107.
 • Hat kérdés és hat válasz a közszféra és a versenyképesség kapcsolatáról. PÉNZÜGYI SZEMLE 2010:(3) pp. 542-547.
 • A közgazdaságtan és a tények. In: Muraközy László (szerk.) Válságban és válság nélkül: A gazdaságpolitika rétegei. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 155-206.
 • Verseny a felsőoktatásban – így mértek ti. In: Muraközy L (szerk.)
 • A jelen a jövő múltja: Járatlan utak – járt úttalanságok. Budapest: Akadémiai Kiadó. pp. 241-294.
 • Should Economists Like Predation or Not? COMPETITIO 8:(2) pp. 90-98. (2009)
 • Science, R&D, and Competitiveness – Reflexions on Strategic Options for Human Resources-Based Growth in Hungary and in Europe In: Kunze C, Lenk T (szerk.) Innovation as a Key Factor of Economic.
 • Growth in the Enlarged European Union. Leipzig: Universitat Leipzig, pp. 21-42. (Transformation – Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft; 25.)
 • On the economics of university ranking lists: intuitive remarks on intuitive comparisons. In: Varga Attila (szerk.). Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. pp. 219-242. (New Horizons in Regional Science)
 • Közös érdeklődés – eltérő nézőpont. Válasz Fábri Györgynek. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 56:(1) pp. 93-95.
 • In-depth comment on the varieties of capitalism in the new Member States. In: Rodrigues Maria Joao (szerk.). Europe: Globalization and the Lisbon Agenda.Edward Elgar Publishing. pp. 177-183.

2008

 • Útelágazás vagy körforgalom? – Bevezető gondolatok a Pénzügyi Szemle adópolitikai összeállításához. PÉNZÜGYI SZEMLE 53:(3) pp. 426-433.
 • Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és Versenyképesség! PÉNZÜGYI SZEMLE 53:(4) pp. 549-570.
 • Mezőny és tükörképei: Megjegyzések a magyar felsőoktatási rangsorok hasznáról és korlátairól KÖZGAZDASÁGI SZEMLE LV:(2008/október) pp. 874-890.
 • Export competitiveness and the catch-up process of Hungary (1996-2001): a comparative analysis with some reflections on trade theory. COMPETITIVENESS REVIEW 18:(1-2) pp. 131-153.

2007

 • 20 ans aprés – elmélkedés a stabilizációs gazdaságpolitikák változó súlypontjairól. In: Muraközy László (szerk.). Fecseg a felszín és hallgat a mély: tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában. Budapest: Akadémiai Kiadó. pp. 164-212.
 • Tükör által – homályosan?: Közgazdász szemmel a nemzetközi egyetemi rangsorokról. FELSŐOKTATÁSI MŰHELY 2007:(ősz) pp. 91-97. (2007)
 • (társszerzők: Győrffy Ágnes, Hernádi Ilona): Közbeszerzés, piacműködés és az állami pénzügyi érdekek védelme. PÉNZÜGYI SZEMLE 52:(1) pp. 5-34.
 • Industrial Policy in the New Member Countries of the European Union. A Survey of Patterns and
 • Initiatives Since 1990. JOURNAL OF INDUSTRY COMPETITION AND TRADE 7:(3-4) pp. 255-271.
 • A versenyképesség egyes jogi és szabályozási feltételei Magyarországon. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 54:(12) pp. 1066-1084.
 • A “Methodenstreit” és a magyar közgazdaságtudomány. MAGYAR TUDOMÁNY 168:(2007/12) pp. 1520-1526.

2006

 • Stratégiai ágazat stratégia nélkül? A magyar kutatás-fejlesztés teljesítménye és verenyképessége nemzetközi összehasonlításban. Szombathely: Savaria University Press, 252 p.
 • Quo vadis, Europa?: A Lisszaboni Stratégia értelméről és tanulságairól 2006 tavaszán. MAGYAR TUDOMÁNY 2006:(9) pp. 1040-1044.
 • Iparfejlődési lehetőségek, versenyképesség és jövőkép. In: Forgács I (szerk.) Európai Tükör Jubileumi Évkönyv 1996-2006. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal, pp. 235-252 Elmaradottság, felzárkózás és innováció az Európán kívüli nem OECD országokban. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE LIII.évf:(november) pp. 1005-1022.
 • Az európai felsőoktatás versenyképessége és a lisszaboni célkitűzések. Mennyire hihetünk a nemzetközi egyetemi rangsoroknak? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 53: pp. 310-329.
 • A krétakör közepén: K+F innovációs stratégiai dilemmák Magyarországon 2006-ban. MAGYAR TUDOMÁNY :(4) pp. 432-444.
 • A helybenjárás és alternatívái. A magyar K+F- és innovációs stratégia lehetőségei versenyképességi szemléletben. PÉNZÜGYI SZEMLE 51:(1) pp. 23-41.

2005

 • Támogatásra szorul-e a “szervetlen” vállalatfejlődés?. In: Vizi E Sz (szerk.). Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. pp. 485-499.
 • Kelet-Közép-Európa vagy a politikai gazdaságtan újjászületése? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 52: pp. 580-585.
 • Industrial policy in the new member countries. In: European Competitiveness Report 2005. Vienna: WIFO, 2005. pp. 144-159. Gazdasági felzárkózás és versenypolitika. A dél-afrikai eset komparatív tanulságai. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 52:(10) pp. 736-754.
 • (társszerzők: Borsi Balázs, Telcs András): Competitiveness in R&D. Comparisons and performance. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005. 251 p.
 • Cohesion and Convergence in an Enlarged European Union. In: Maria Joao Rodrigues. EU Research on Social Sciences and Humanities: SSHERA Specific Support Action. Final Report Brussel: European Commission, pp.
 • Az Európai Unió Lisszaboni Stratégiája: mi szüséges a “fordulat” után? KÖZGAZDÁSZ FÓRUM 8:(9) pp. 10-14.
 • A K+F ráfordítások mérése. A “3 százalékos” lisszaboni cél és a tényleges teljesítmény. FEJLESZTÉS ÉS FINANSZÍROZÁS:(3) pp. 20-29.

2004

 • Visszanézve a jövőből – egy 1995-ös magyar iparfejlődési prognózis utóélete. In: Czakó Erzsébet, Dobos Imre, Kőhegyi Anita (szerk.). Vállalati versenyképesség, logisztika, készletek. Tanulmányok Chikán Attila tiszteletére. Budapest: BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék, 2004. pp. 94-105.
 • Vállalati és állami szerep a magyar iparfejlődésben a kilencvenes évek után. COMPETITIO 3:(2) pp. 7-22.
 • Magyar vállalati versenyképesség az Európai Unióban. KÖZGAZDÁSZ FÓRUM 6:(6) pp. 14-17.
 • Felzárkózás és versenyképesség. Stratégiai dilemmák az EU Lisszaboni Programjának megvalósulásával kapcsolatban – kísérlet egy vitaindítóra. EURÓPAI TÜKÖR 9:(3) pp. 60-77.
 • Eu Accession and the Evolution and Design of Competition Policy: The Case of Hungary. In: Lendesmann Michael A, Rosati Dariusz K (szerk.). Shaping the New Europe: Economic Policy Challenges of European Union Enlargement. New York: Palgrave – Macmillan – Houndmillls – Basingstoke. pp. 117-145.
 • (társszerző: Ványai Judit): A magyar működőtőke-export fogadtatása a környező országokban. In: Rajcsányi Irén (szerk.). EU-tanulmányok. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal, 2004. pp. 59-104.
 • (társszerző: Deli Zsuzsanna): A magyar export nem vámjellegű versenyképességi korlátai. Tanulságok egy vállalati felmérésből. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 51:(7-8) pp. 659-678.

2003

 • Nemzeti vállalkozáspolitikák útjai és tévútjai nyolc európai országban. FEJLESZTÉS ÉS FINANSZÍROZÁS (2) pp. 35-45.
 • Mit mérünk mivel? A versenyképesség értelmezéséről és mérési problémáiról. In: Fogarasi J (szerk.). EU-csatlakozás és versenyképesség: GKI-tanulmányok. Budapest: Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központ. pp. 73-106. (Európai Tükör Műhelytanulmányok; 93.)
 • Az “Új Gazdaság” esélyei az átalakuló országokban. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM:(június) pp. 6-19.
  A piacralépési korlátok átalakulása és a világgazdaság kibontakozása. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 50:(3) pp. 195-208.

2002

 • Hungarian science and technology in the Top Twenty? In: Varga Attila, Szerb László (szerk.) Innnovation entrepreneurship and regional development: international experiences and Hungarian challenges. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. pp. 11-26.
 • Az elektronikus gazdasági kibontakozása az Európai Unió közép-európai tagjelölt országaiban. KÜLGAZDASÁG 46:(5) pp. 5-22.
 • A hazai (nagy) vállalkozások helyzete és stratégiája – nemzetközi tapasztalatok. VEZETÉSTUDOMÁNY 33:(különszám) pp. 3-13.

2001

 • Piacgazdasági érettség többféleképpen? Néhány alapfogalom értelmezése és alkalmazása a világgazdaság három nagy régiójában. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 48:(9) pp. 707-725.
 • Is merger control too tight in Central Eastern European countries?: Research report on the PHARE-ACE project financed by the European Commission. Budapest: Institute of Economics of HAS, 2001.
 • A gazdasági modernizáció stratégiája Finnországban II. VEZETÉSTUDOMÁNY 32:(9) pp. 31-38.
 • A gazdasági modernizáció stratégiája Finnországban I. VEZETÉSTUDOMÁNY 32:(7-8) pp. 58-73.

2000

Turbulences and emergency landings in leased planes: Macroeconomic stabilization and financial sector reform in Hungary in the 1990s. In: Hölscher J (szerk.). Financial turbulence and capital markets in transition countries. Basingstoke; London; New York: Palgrave. pp. 141-162. (Studies in Eonomic Transition)

Reális-e a magyar tudomány 20. helyezése a (képzeletbeli) világranglistán. MAGYAR TUDOMÁNY :(11) pp. 1307-1328.

Hungarian economic development in the 1990s and the role of FDI – A micro-level assessment. In: Caesar R, Heinemann F (szerk.) EU-Osterweiterung und Finanzmärkte. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. pp. 119-132. (ZEW Wirtschaftsanalysen; 57.)

1998

 • Corporate governance in the transition the case of Hungary: do new structures help create efficient ownership control? In: Halpern L, Wyplosz C (szerk.) Hungary: towards a market economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. pp. 159-191.
 • A magyar K+F szféra oldalnézetben. MAGYAR TUDOMÁNY 43:(3) pp. 323-335.
 • Performance and corporate governance in Hungarian industry (1989-94) EASTERN EUROPEAN ECONOMICS 36: pp. 43-92.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

Tagság, cím:

 • 2012- Acta Oeconomica Szerkesztőbizottságának elnöke
 • 2009- Pannon Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője
 • 2008 – MTA Elnökségének tagja
 • 2007- MTA rendes tagja
 • 2007 – MTA IX. Osztály Gazdaságtudományi Minősítő Bizottságának tagja
 • 2006 – Pénzügyi Szemle Szerkesztőbizottságának társelnöke
 • 2003 – Corvinus Egyetem Doktori Tanácsának tagja
 • 2001-2007 MTA levelező tagja
 • 2001 – Pannon Egyetem Doktori Tanácsának tagja
 • 1999 – Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke

Telefonszám: (88) 624-808

Szobaszám: A/224