SztankóÉva

Név: Dr. Sztankó Éva

Tanszék: Pénzügytan Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • VEGTPTB212P Vállalati pénzügyek I.
 • VEGTPTB344V Vállalati pénzügyek II.
 • VEGTPTM212D Vállalati pénzügyi döntések

Születési év: 1956

Végzettség, szakképzettség:

 • műszaki egyetem (Miskolc),
 • közgazdaságtudományi egyetem (Budapest),
 • MBA (PE-Middlesex University, Pécs)

Munkahely, munkakör:

 • Pannon Egyetem, Pénzügytan Intézeti Tanszék, egyetemi docens
 • MVM Zrt

Tudományos fokozat:

 • műszaki egyetemi doktorátus (Miskolci Egyetem),
 • gazdálkodástani Phd. (Pécsi Tudományegyetem)

Nyelvtudás: angol, francia

Fő kutatási terület(ek):

 • energiapiaci liberalizáció
 • stratégiai tervezés
 • stratégiai kontrolling
 • vállalati pénzügyek (kontrolling folyamatok tervezési premisszái)

Fontosabb publikációk:

Publication:

Articles: 

 • A.2. Sztankó E.: A Beszállítói Célprogram helyzete, szerepe és jelentősége, Ipari Szemle, XIX. évf. 99/4. szám 54-55 oldal
 • A.2. Sztankó E.: A Beszállítói Célprogramban résztvevő kiemelt vállalkozások teljesítőképességének tapasztalatai, Ipari Szemle, XIX. évf. 99/5. szám 65-66. oldal
 • A.2. Sztankó E.: Az ipari termelés hatékonyságának változása az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében, EU Working Papers, 2001/2. szám 1 19. oldal
 • A.2. Sztankó E.: Világpiaci trendek a világ és az Európai Unió acéliparában, EU Working Papers, 2002/1. szám 33-60. oldal
 • A.2. Sztankó E.: Az acélipari versenyképesség javításának tapasztalatai az Európai Unióban, Fejlesztés és Finanszírozás, 2003/2. szám 54 64. oldal
 • A.2. Sztankó E. 30 évvel a Davignon-terv után, Európai Tükör, 2005. szeptember 30-46. oldal
 • A.2. Sztankó E.: Az acélipar állami támogatási lehetőségei az Európai Szén és Acélközösség megszűnése után, Competitio, 2005. november 124 142. oldal
 • H. 2. Bacskó M.– Sztankó E.: Az egyetemes szolgáltatási kötelezettség magyarországi bevezetésének várható hatásai a villamosenergia-iparban, MVM Közlemények, XLIV. évf. 2007. 1-2 szám 21-33 old.
 • A.2. Sztankó E.: Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások és az egyetemes szolgáltatás értelmezése az Európai Unióban, Competitio, VII. évf. 1 sz. 2008. június 49-67. old.
 • A.2. Sztankó E.: Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal? Közgazdasági Szemle, 2011. július – augusztus 653-666. old.

Conference and Conference Papers:

 • E. 2. E. Sztankó: The most important changes due to the expiry of the ECSC Treaty in the field of the steel industry. Materials Science Forum (separate volume), Impact factor: 0,602, November 2006
 • J. 2. M. Bacskó- E. Sztankó: Price Cap regulation in Hungary int the field of Universal Sevices, Summer School: Introduction to Energy Regulation, Energy Regulators Regional Association (ERRA), 13-17 July, 2009 Budapest
 • E. 2. M Bacskó – E. Sztankó: Risks of electricity generation industry, Certified Energy Risk Management, IIR, 6-8 October 2009 Budapest
 • E. 2. M. Bacskó – E. Sztankó: Projekt risks in a liberalized electricity market, Certified Energy Risk Management, IRR, 12-14 April 2010 Budapest
 • E. 2. M Bacskó – E. Sztankó: Risk in the electricity industry, Enterprise Risk Management, IRR, 5-7 October 2010 Budapest
 • E. 2. M Bacskó – E. Sztankó: Power plant risks, Certified Energy Risk Management, IIR, 10-11 May 2011 Budapest

Research Reports, Discussion, Working Papers:

Tanulmányok:

 • A Magyar Vas- és Acélipari egyesülés számára készült szakértői anyagok:
  • I.2. Sztankó É.: Energiafelhasználás a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés tagvállalatainál, jövőbeni változások, 2001. május
  • I.2. Sztankó É.: A tagvállalatok energiafelhasználásának és energiaköltségének alakulása, a várható tendenciák, 2002. május
 • A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megrendelésére készült szakértői anyagok:
  • B.2. Magyar Vállalatgazdasági Kutatásokért Alapítvány: Az iparstratégia fő irányai és az ipari kultúra elemei Magyarországon, 2003. október, (Vas- és acélipari fejezet készítése)
  • B.2. Hegedűs M.–Fazekas A.–Strobl A.–Sztankó É.: A hasznos hőigényen és elsődleges energia megtakarításon alapuló nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a különböző megújuló energiaforrás felhasználásával előállított villamos energia differenciált támogatási rendjének kialakításához szükséges hatások vizsgálata, javasolt támogatási módszer kialakítása, átmeneti intézkedések kialakítása a javasolt támogatási módszer bevezetésének elősegítésére, 2005. május, (A differenciált ártámogatási rendszerhez kapcsolódó fejezet készítése)
 • Magyar Villamos Művek Közleményei/MVM Zrt. gyorsinfo
  • H.2. Bacskó M.-Sztankó É.: Villamosenergia-ipari hosszú távú szerződések vizsgálata a versenyjogi szabályok alapján, 2006. június 20.
  • H.2. Sztankó É.: Vállalati teljesítmény-értékelési módszerek, 2006. november
  • H.2. Sztankó É.: Liberalizált villamosenergia-piac/határkeresztező kapacitás-lekötés, 2007. március
  • H.2. Sztankó É.: Az Európai Unió versenyszabályozásának villamos energia-ipart érintő kérdései, a jelentős piaci erőfölény fogalmának értelmezése, 2008. január
  • H.2. Sztankó É.: A jelentős piaci erő (JPE) fogalma, értelmezése a magyarországi szabályozásban, 2008. február
  • H.2. Sztankó É.: összefoglaló az állami támogatás 87. cikk (3) bekezdése szerinti általános összeegyeztethetőségi elvek értelmezéséről, 2009. szeptember
  • H.2. Bacskó M.- Sztankó É.: Az MVM Csoport középtávú stratégiája, 2010. január XLVII. évf. 2010. 1-2 szám, MVM Közlemények
  • 2. Sándor J.- Sztankó É.: Az MVM Csoport középtávú stratégiája (2011-2013), 2011. XLVIII. évf. 3-4. szám, 1-6 o., MVM Közlemények

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok:

 • Acélipari reorganizáció
 • Ipari Park Program
 • Beszállítói Célprogram
 • EU csatlakozás feldolgozóipari fejezet
 • Tőzsdeképességi Projekt (Initial Public Offering)
 • Energiapiaci liberalizáció, jogszabályi környezet
 • Villamosenergia-ipar kockázatkezelés

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység: MTA köztestületi tag

Telefonszám: (88) 624-841

Szobaszám: A/201

E-mail cím: sztanko.eva@gtk.uni-pannon.hu