A tanszék bemutatása

A Számvitel és Controlling Tanszék az Egyetemi Tanács határozata alapján 2002. március 1-jén alakult. A Tanszék feladata az Egyetemen folyó gazdaságtani, vezetési képzéshez kapcsolódóan a számvitel, elemzés, ellenőrzés, könyvvizsgálat, controlling témakörök oktatása.

Az elmúlt harminc évben egyre nagyobb hangsúlyt kapott e terület az oktatásban, és az 1974-75 tanévtől már a számvitel-elemzési ismeretek oktatása önálló tantárgyként folyt az Üzemgazdaságtan Tanszék, illetve jogutódja, a Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet keretében. A kilencvenes évek elejétől kezdődően több olyan szakot hívott létre az Egyetem, amelyen dr. Gaál Zoltán, a Vállalati Vezetés és Gazdaságtan Tanszék vezetőjének irányításával számtalan új ismeret került bevezetésre – többek között – a számvitel és a controlling különböző területeinek önálló tantárgyankénti oktatása indult.

A képzés kiszélesedése, az újabb szakok indítása indokolttá tették a Vállalat Vezetés és Gazdaságtan Tanszék szakmai alapokon történő szétválasztását, több szervezeti egység létrejöttét. Az oktatási kínálat további bővülésével jelentősen kiszélesedett az Alkalmazott Gazdaságtan Tanszék profilja és ez a további specializáció irányában hatott. 2001-től a controlling és a számviteli ismeretek oktatásával már önálló csoport foglalkozott, majd megalakult a Számvitel és Controlling Tanszék, melynek vezetésére dr. Dimény Erzsébet kapott megbízást.

Az önállóvá váláshoz nagyban hozzájárult, hogy az elmúlt évtizedekben költség-, ár-, fedezet és termelékenység elemzési, illetve controlling kutatás és szakértői munka folyt a különböző szervezeti átalakuláson átment szervezeti egységekben, melynek eredménye vállatokkal kötött szerződések formájában realizálódott. Ugyanezen időszakban több szakdolgozat és diploma készült ezekben a témakörökben, elsősorban termelő vállalatokkal kapcsolatban.

A tanszék részt vesz a posztgraduális oktatásban, és bekapcsolódott a PhD képzésbe is.

 

MolnárnéBarnaKatalinIntézeti tanszékvezető:

Dr. Molnárné Barna Katalin intézeti tanszékvezető egyetemi docens
Tel.: (88) 624-901
e-mail: barna.katalin@gtk.uni-pannon.hu

 

 

 

Oktatók:

 

HennéTóthErzsébetTanszéki előadó:

Henné Tóth Erzsébet
Tel.: (88) 624-901
E-mail: toth.erzsebet@gtk.uni-pannon.hu

 

 

A tanszék kutatás-fejlesztési tevékenységét ide kattintva ismerheti meg.