projekt

A képzés helye: Nagykanizsa

A másoddiplomás projektmenedzser képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a következő kihívásoknak maradéktalanul meg tudnak felelni:

  • képesek lesznek a különböző céllal megfogalmazott projektek stratégia-orientált megvalósítására,
  • kezelni tudják a projektek kapcsán felmerülő bizonytalanságokat és kockázatokat,
  • szervezési-vezetési, műszaki-technikai és gazdasági ismereteik segítségével megoldást találnak a projektekkel kapcsolatos problémákra,
  • hatékonyan és eredményesen képesek irányítani projekt-csapatukat.

 

Kiknek ajánljuk a projektmenedzsment képzést?

A projektmenedzsment képzést ajánljuk minden olyan diplomás szakembernek, aki:

  • szeretné megismerni a XXI. században elengedhetetlen projektszemléletet, munkája során folyamatosan szembesül az újítások, változtatások kényszerével és ezen kihívások leküzdéséhez a legújabb projektmenedzsment módszereket szeretné elsajátítani,
  • új kihívásokat keres,
  • munkahelyén szeretne előbbre jutni,
  • saját vállalkozást szeretne indítani és vezetni, vagy meglévő vállalkozását szeretné megújítani, továbbfejleszteni.

 

Képzés időtartama, képzési forma: 4 félév, levelező.

 

Képzési nap: péntek, szombat.

 

Végzettség megnevezése: projekt specialista/projekt szakközgazda

 

A képzésben való részvétel önköltséges, díja: 140 000 Ft/félév.

 

Hogy zajlik az oktatás?

Az adott tantárgy tananyagát a hallgatók könyv vagy jegyzet formájában kapják kézhez. Minden tárgyhoz (félévente összesen 6 tárgy) kapcsolódik 16 órás (péntek-szombat) konzultáció (előadás, gyakorlatok, tréningek).

A személyes konzultáción túl telefonon vagy e-mailben lehet az oktatóktól tanácsot, segítséget kérni. Az elméleti tárgyak írásbeli vizsgával zárulnak. A gyakorlati tárgyak esetében a tréningeken való szereplés, a témához kapcsolódó évközi feladatok megoldása és az esetleges szóbeli vizsgák eredménye határozza meg a végső érdemjegyet.

 

Milyen végzettséget ad a képzés?

Projektmenedzsment specialista.

 

Mennyi a részvételi díj?

A képzésben való részvétel önköltséges. A részvételi díj megállapítására félévenként kerül sor, amely tartalmazza az oktatók óradíját és az oktatással kapcsolatban felmerülő szervezési és anyagköltségeket, valamint a hallgató jegyzet és tankönyv költségét. Az induló félév részvételi díja: 140.000 Ft/félév. A Pannon (Veszprémi) Egyetemen végzett hallgatók számára 10% kedvezményt tudunk biztosítani.

 

 A jelentkezési lap letölthető itt.

A modelltanterv letölthető itt.

 

További információ

Dr. Fehérvölgyi Beáta
fehervolgyi.beata@uni-pen.hu
+36 30 491 0664

 

Regisztrációs szám: 02-0021-04
FAT akkreditációs szám: ALF022
OH regisztrációs szám: OH-FHF/220-1/2009