A kutatócsoport / tudományos műhely vezetője:

Dr. Mihályi Péter tanszékvezető egyetemi tanár

A kutatócsoport / tudományos műhely tagjai és fokozatuk:

 • Dr. Mihályi Péter tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktora
 • Dr. Vincze László egyetemi tanár, Dr. Habil.
 • Gelencsér Beáta ügyintéző, kapcsolattartó

A kutatócsoport / tudományos műhely tevékenysége:

Egyrészt a magyar egészségügy reformjához felhasználható tudást és áttekintést nyerni, másrészt a nyugdíjrendszerek, különösen a magyar nyugdíjrendszer finanszírozásának és finanszírozhatóságának vizsgálata különböző forgatókönyvek feltételezésével.

Cél volt még (2006-ban lezárult) mikro szinten megvizsgálni azt a hipotézist, hogy a táplálék-kiegészítőket forgalmazó hálózati marketing-rendszerek mind természetben, mind pénzben hozzájárulhatnak tagjai jólétéhez, mivel olyan rendszer, ahol kevesen nyernek sokat, viszont senki nem veszít (Pareto-

A tantárgyak, amelyekbe beépültek az eredmények:

 • Egészségügy és oktatás gazdaságtana
 • Biztosítási és társadalombiztosítási ismeretek
 • Karriertervezés
 • Tárgyalásmódszertan

A kutatócsoport / tudományos műhely által végzett kutatások fő irányai:

 • Az egészségügy makro- (2001-) és mikrofinanszírozása (2001-2006)
 • A nyugdíjrendszerek finanszírozása (2007-)

A kutatócsoport / tudományos műhely által vizsgált témakörök:

 • A magyar egészségügynek és finanszírozásának történeti és összehasonlító elemzését hajtottuk végre.
 • A nyugdíjrendszerek demográfiai és jövedelmi rétegezett adatokra is kiterjedő elemzését folyamatosan végezzük.
 • Mikro szinten hálózati marketingrendszerek elvi, és a gyakorlatban realizálódó működési mechanizmusát ismertük meg, számoltunk be róla. A témának aktív szakaszát lezártuk, de kompetenciánk fennáll, jelenleg diplomamunkát vezetünk e területen.

A kutatócsoport / tudományos műhely eddig elért eredményei:

 • A makroszintű elemzés eredményei két könyvben és 19 közleményben realizálódtak, és mind hazai, mind nemzetközi elismerést kiváltottak.
 • A mikroszintű elemzés eredményei 16 közleményben és 18 konferencia-előadásban realizálódtak, a hipotézis első fele igazolást, de még érdekesebb, hogy második fele cáfolatot nyert. Arról van szó, hogy “viszont senki nem veszít”. Az éveken át tartott konzultációk, és a hálózati rendszer belülről megismerése során az derült ki, hogy a működési mechanizmus elvei és gyakorlata ellentétben állnak egymással. Mások tiszteletben tartása az elv, a forgalom minden áron való növelése az emberek szélsőséges manipulációjára vezető gyakorlat. Emiatt a legsikeresebbek is veszítenek, mert olyan emberré formálják át őket, amelyet eredetileg aligha akartak.
 • A nyugdíjrendszerek finanszírozásának vizsgálati eredményei 8 közleményben és 9 konferencia-előadásban realizálódtak.

Publikációk listája:

Könyvek, értekezések

 • Mihályi Péter [2011b] (szerk.): Magyarország helye és helyzete az Európai Unióban (Utolérés és alkalmazkodás), E-könyv. Bp.: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület. http://www.peme.hu/
 • Mihályi Péter [2010]: A magyar privatizáció enciklopédiája, 1-2. kötet, Veszprém – Budapest: Pannon Egyetemi Kiadó – MTA Közgazdaságtudományi Intézet (1656 nyomtatott oldal).
 • Mihályi Péter [2008a] (szerk.): Health Insurance Reform in Hungary, Vol.2, (Rise and Fall) Bp.: EUROPE Ltd., (196 nyomtatott oldal). Letölthető: https://sites.google.com/site/pmihalyi/newenglishlanguagebookonthehungarianheal
 • Mihályi Péter [2008b]: Miért beteg a magyar gazdaság? Bp.: HVG Könyvek, (180 nyomtatott oldal).
 • Mihályi Péter [2007a] (szerk.): Health Insurance Reform in Hungary Vol.1, (Dilemmas and Plans), Bp.: EUROPE Ltd. (204 nyomtatott oldal). Letölthető: https://sites.google.com/site/pmihalyi/newenglishlanguagebookonthehungarianheal
 • [2006]: Egészségügy: A halogatott reform (Válogatott tanulmányok), PEM Tanulmányok 2. kötet, Bp.: Professzorok az Európai Magyarországért Alapítvány – URBIS Kiadó, (286 nyomtatott oldal).
 • [2005]: A privatizáció szellemi előkészítése, Számadás a talentumról sorozat, Bp.: ÁPV Rt. (279 nyomtatott oldal).
 • Mihályi Péter [2003]: Bevezetés az egészségügy közgazdaságtanába, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém (348 nyomtatott oldal)
 • Mihályi Péter [2000]: Magyar egészségügy: diagnózis és terápia, Springer Orvosi Kiadó, Bp. (232 nyomtatott oldal)

Tanulmányok, könyvrészletek és cikkek angol, német, francia, orosz és olasz nyelven

 • Mihályi Péter [2012]: „The Causes of Slow Growth in Hungary during the Post-Communist Transformation Period”, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományos Központ Közgazdaság-tudományi Intézet, Műhelytanulmányok sorozat, MT-DP 2012/16. március.
 • Mihályi Péter [2011]: “The Legal and Economic Problems of Defining the Basic Benefit Package in Health Care”, The Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, Vol. 2. No. 2. 30-39.
 • Mihályi Péter [2011]: “Continuities and Discontinuities in Post-Communist Healthcare Systems: The Case of Hungary, ld. Himanshu Sekhar Rout (Ed.): Health Care Systems: A Global Survey, New Century Publications, New Delhi, Chapter 10., 197- 217.
 • Mihályi Péter [2011]: “The 2011 Governance Reform of the Eurozone: Two Well-Known Problems of the Centrally Planned Economies – An Essay”, Acta Oeconomica, Vol. 61. No. 3. 281-291.
 • Mihályi Péter [2011]: “Right to health – the evolutionary perspective”, Paper presented at the 19th Individual vs. the State Conference held on June 10-11, 2011, Central European University of Budapest.
 • Mihályi Péter [2011]: “Inflation Rather Than Austerity – Hungary’s Economic Strategy”, CASE-Network E-brief, No. 3. February.
 • Mihályi Péter – Andreeva, Elena [2009]: “The Positive and Negative Health Impacts of Speed in the Context of Industrial Restructuring”, ld. Grasserbauer, M. – Sakalauskas, L. – E.K. Zavadskas (szerk.): KORSD-2009 Selected Papers, Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 296-300. Paper presented at the 5th International Vilnius Conference “Knowledge Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development (KORSD -2009), Sept. 30 – Oct. 3, Vilnius.
 • Mihályi Péter [2008]: “The Rise and Fall of the New Health Insurance Act”, ld. Mihályi (2008a), 9-26.
 • Mihályi Péter [2008]: “Health Status and Health Care Reform in Hungary”, ld. Rosen, Bruce – Saltmann, Richard – Shani, Mordechai (szerk.): Health Systems: Are We in a Post Reform Era?, The Israeli National Institute for Health Policy and Health Services Research, 2008, Jerusalem, 342-361.
 • Mihályi Péter [2008]: “What happened to the healthcare reform?”, The Analyst, Vol. 4. No. 1., 103-130.
 • Mihályi Péter [2007]: “Disintegration of healthcare in post-communist economies”, ld. Mihályi [2007a] (szerk.) 29-50.
 • Mihályi Péter [2007]: “The 2007-2009 Reform of the Hungarian Health Insurance System” (szerzőtársak: Molnár Lajos, Antal László, Bauer Tamás, Bokros Lajos, Csillag István és Surányi György), ld. Mihályi [2007a] 84-100.
 • Mihályi Péter [2007]: “Reform measures already instituted”, ld. Mihályi [2007a] (szerk.) 101-104.
 • Mihályi Péter – Magnussen, Jon – Tediosi, Fabrizio [2007]: „Effects of decentralization and recentralization on economic dimensions of health systems”, ld. Saltman, Richard B. – Bankauskaite, Vaida – Vrangbaek, Karsten (szerk.): Decentralization in health care, McGraw Hill – Open University Press, 105-119.
 • Mihályi Péter [2005]: „Disintegration of Health Care in Post-Communist Economies”, ld: Winiecki, Jan (ed.): The Reverse Learning (Papers from the First Lancut Economic Forum on „New Europe”), Rzeszow: University of Information Technology, 187-209.
 • Mihályi Péter [2005]: „Ethical implications of an ageing society. What are the issues for health policy?” – Paper presented at the 8th European Conference on National Ethic Committees (COMETH), Dubrovnik (Croatia), 25-26 April (franciául is)
 • Mihályi Péter [2004b]: “De-Integration and Disintegration of Health Care in Post-Communist Countries”, CEU Department of Economics Working Paper, WP5/2004
 • Mihályi Péter [2003a]: “HMO Experiment in Hungary – A Unique Road to Health Care Reform”, CEU-Economics Working Paper, 9/2003
 • Mihályi Péter [1999/2000]: „Post-socialist health systems in transition: Czech Republic, Hungary and Poland”, az OECD Társadalompolitikai Főosztálya számára készített tanulmány, 2000. április
 • Mihályi Péter [2000]: „Post-socialist Health Systems in Transition: Czech Republic, Hungary, and Poland”, CEU Department of Economics Working Paper, WP4/2000.

Tanulmányok, könyvrészletek magyar nyelven

 • Mihályi Péter [2012b]: „Menteni, ami menthető…”. Marczius Tizenötödike (A Népszava és az Élet és Irodalom ünnepi melléklete), március 15.
 • Mihályi Péter [2012a]: „Háromszázezer forint lesz a mandulaműtét?”, www.galamus.hu,
  febr. 2.
 • Mihályi Péter [2011d]: „A gazdasági növekedés gyorsításának esélyei Magyarországon 2030-ig”, Competitio, 10. évf. 2. sz. december, 5-26.
 • Mihályi Péter [2011c]: „Nem a foglalkoztatás szintje a döntő kérdés”, Munkaügyi Szemle (rövid internetes változat), www.munkaugyiszemle.hu, jún. 2.
 • Mihályi Péter [2011b]: „Nem a foglalkoztatás szintje a döntő kérdés”, Munkaügyi Szemle (internetes változat), 55. évf. III. sz. július, 13-19. o.
 • Mihályi Péter [2011a]: „Utolérési kísérletek Magyarországon, 1870-2030”, MTA Közgazdaságtudományi Intézete Műhelytanulmányok, MT-DP – 2011/1.
 • Mihályi Péter – Csillag István [2011]: „A fordított piramistól a fordított jégcsapig.” Válasz a Külgazdaság c. folyóirat körkérdésére a kis- és középvállalatok gazdaságélénkítésben betöltött szerepéről. 55. évf. 1-2. sz. 10-15.
 • Mihályi Péter [2010]: „Merre van az előre?”, [Lewis, W. W.: A termelékenység ereje; Beinhocker, E. B.: The Origin of Wealth, Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics], Budapesti Könyvszemle, 22. évf. 3. sz., 259-266.
 • Mihályi Péter [2010]: „Még egyszer a kapitalizmus és a verseny természetéről. Viszontválasz Szakolczai Györgynek”, Competitio, IX. évf. 1. sz. 189-190. Újraközölve: XXI. század. Általános Vállalkozási Főiskola Tudományos Közlemények 24. sz., szeptember, 111-112.
 • Mihályi Péter – Becker Pál – Borbély Attila [2010]: „Az állami vagyonkezelés ellenőrzésének történeti áttekintése (1990-2009) és jelenlegi helyzete”, ld. Sándor Péter – Vass László (szerk.): Magyarország Politikai Évkönyve 2009-ről, Bp.: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, DVD változat.
 • Mihályi Péter [2009]: „Miért beteg a magyar gazdaság?” – Előadás a 46. Közgazdász-vándorgyűlésen, Eger, 2008. június 26-28., ld.: Lisszaboni reformok – magyarországi megvalósítás, Bp.: Magyar Közgazdasági Társaság, 105-110.o.
 • Mihályi Péter [2009]: „A washingtoni konszenzus jelentősége a posztszocialista országok számára”, Competitio, 8. évf. 1. sz. 5-25. o.
 • Mihályi Péter [2009]: “A relatív belső árak szerep a gyógyulás, illetve a megbetegedés szempontjából releváns áruk és szolgáltatások piacán”, Informatika és Menedzsment az Egészségügyben (IME), 8. évf. 8. sz. 5-12.
 • Mihályi Péter [2009] „Árak és a volumenek a posztszocialista egészségügyben”, Közgazdasági Szemle, 56. évf. július-augusztus, 585-608.
 • Mihályi Péter – Baraczka Mariann [2009]: „Egészségügy 2008: a kontrollok éve”, ld. Magyarország Politikai Évkönyve 2008-ról (szerk.: Sándor Péter – Vass László), Bp.: Demokráciakutatások Magyar Központja Alapítvány, 1120-1151.
 • Mihályi Péter [2009]: „És most mi a teendő? – Az eltorzult jólét állam le- és átépítése”, www.hvg.hu, febr. 13. http://hvg.hu/itthon/20090213_valsag_hitel_ado_mihalyi_peter.aspx
 • Mihályi Péter [2009]: „Hálapénz: Magyarország az élvonalban”, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 47. évf. 1. sz. február, 47-48. o.
 • Mihályi Péter [2008]: „A 21. század egészségügyének alapproblémái – Amerikai egészségügy magyar szemmel”, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 46. évf. 5. sz. 11-18.
 • Mihályi Péter [2008]: „Segélyt csak munkáért! – A kistelepülések lázadása”, Beszélő, 13. évf. 9. sz. szept. 58-77. o. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/segelyt-csak-munkaert)
 • Mihályi Péter [2008]: „Mivé lett az egészségügyi reform?”, Az Elemző, 4. évf. 1. sz. 101-124 [Részlet a „Miért beteg a magyar gazdaság c. könyv 5. fejezetéből.]
 • Mihályi Péter [2008]: „Privatizáció és állami vagyonkezelés Magyarországon, 1988-2008”, Kézirat.
 • Mihályi Péter [2008]: „Gazdaságunk ellentmondásainak eredete”, Közgazdasági Szemle, 55. évf. március, 193-217.
 • Mihályi Péter – Horváth Ágnes [2008]: „Magyar egészségügy: adatok, tények – 2007”, Magyarország Politikai Évkönyve 2008, II. k. Bp. 771-804.
 • Mihályi Péter – Molnár Lajos [2008]: „Az egészségügyi reform második szakasza – a biztosítás reformja”, Magyarország Politikai Évkönyve 2008, II. k. Bp. 847-888.
 • Mihályi Péter [2007]: „A vállalatok privatizációjának tanulságai az egészségügyi reform szemszögéből”, Magyar Jogászegylet, 26. Jogász Vándorgyűlés, Szeged, okt. 11-13., 55-64.
 • Mihályi Péter [2007]: “Az egészségbiztosítás reformjának fogalmi keretei”, Esély, 5. sz., 3-33.
 • Mihályi Péter [2007]: “Az egészségbiztosítás reformjának fogalmi keretei”, ld. Menedzsment a XXI. században – Tanulmányok Gaál Zoltán 60. születésnapjára, Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék: Veszprém, 269-298.
 • Mihályi Péter [2007]: „A biztosítási verseny szerepe a minőség javításban”, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 45. évf. III. sz. augusztus, 2-7.
 • Mihályi Péter [2007] „A verseny szerepe a minőség javításában az egészségügy finanszírozói oldalán”, ld. Változások az egészségügyben – a minőség szempontjai. VII. Debreceni Egészségügyi Minőségi Napok konferencia, Debrecen, május 16-17., Előadások összefoglalói, 23-40.
 • Mihályi Péter – Csillag István [2007a]: „Van még mit tanulnunk … (Válasz Szakolczai Györgynek)”, Pénzügyi Szemle, 52. évf. 1. sz. 162-169.
 • Mihályi Péter – Csillag István [2007b]: „We still have a lot to learn…” (Reply to Mr. György Szakolczai), Public Finance Quarterly, Vol. 52. No. 1. 169-176.
 • Mihályi Péter – Molnár Lajos [2007]: „2006: az egészségügyi reform első szakasza”, ld.: Sándor P. – Vass L. – Tolnai Á. (szerk.): Magyarország Politikai Évkönyve 2007. I. k., Bp. 409-464.
 • Mihályi Péter – Bokros Lajos – Bauer Tamás – Csillag István – Mihályi Péter [2006]: „Utolsó esély”, Élet és Irodalom, ápr. 28.
 • Mihályi Péter [2006]: „Hatalom és gazdaság”, ld. Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben, Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 25-40.
 • Mihályi Péter [2006]: „A bérfelzárkózás folyamata a magyar egészségügyben”, ld. Gazdasági és Szociális Tanács: Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez”, Bp.: GSZT, 99-110.
 • Mihályi Péter [2005]: „Egészségügyünk területi megközelítésben”, ld.: Ehrlich Éva – Szigetvári Tamás: Az infrastruktúra fejlettsége Magyarországon 1990-2002, Bp.: Világgazdasági Kutatóintézet, 83-93.
 • Mihályi Péter [2005]: „Az egészségügyi reform koncepcionális határai”, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 43. évf. 5. sz. november, 5-13.
 • Mihályi Péter [2005]: „Közteherviselés – ma és holnapután”, Élet és Irodalom, szept. 16.
 • Mihályi Péter [2005]: „Népszavazás a kórházak privatizációjáról”, ld.: Kurtán S. – Sándor P. – Vass L. (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2005, Bp.: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest, CD változat
 • Mihályi Péter [2004]: „Egészségügy” in: Palánkai Tibor (szerk.): Magyar Tudománytár 5. k., Bp: MTA Társadalomkutató Központ – Kossuth Kiadó, 307-317.
 • Mihályi Péter [2004]: „A hálapénzről – talán utoljára”, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 42. évf. különszám, május, 5-21.
 • Mihályi Péter [2003]: „Ápolásbiztosítás, a végig nem gondolt gondolat”, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 41. évf. 6. sz. 15-20.
 • Mihályi Péter [2003]: „A regionális megközelítés buktatói a magyar egészségügy reformjának szemszögéből”, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 41. évf. 1-2. sz. 15-23.
 • Mihályi Péter – Molnár Lajos [2003]: „Egészségügy 2002 – Nem a lét a tét!”, in: Kurtán S. – Sándor P. – Vass L. (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2003 I., Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Bp., 584-601.
 • Mihályi Péter [2002]: „Az egészségügyi és egészségbiztosítási piacok sajátos vonásai”, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 40. évf. 5. sz. 509-524.
 • Mihályi Péter [2002]: „Az egészségügyi előtakarékossági számlák rendszere – nemzetközi tapasztalatok”, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 40. évf. 5. sz. 525-530.
 • Mihályi Péter [2002]: „Vészhelyzet a semmiből. Magyar egészségügy 1998-2002”, Beszélő, III. folyam, VII. évf. 3. sz. március, 64-83.
 • Mihályi Péter – Pete Péter [2001]: „A közösségi döntések problémái az egészségügyben”, Egészségügyi Gazdasági Szemle, 39. évf. 4. sz. 309-315.

Tanulmányok magyar nyelven

 • Vincze L. – Bartucz G.: „Legendák márpedig vannak (A multi level marketing értékesítés Magyarországon)” Veszprém Megyei Napló, 2002, január 17.
 • Vincze L.: „A többszintű hálózati piac-szervezési üzlet leírása” Alkalmazkodó Marketing Tanulmánykötet, 262 (Miskolci Egyetem Marketing Intézet, 2002 június).
 • Vincze L.: A vírus-koncepció használata és fejlesztése az MLM üzletben – és hogyan haladják meg ezt a módszert” Totális Marketing Tanulmánykötet, 306 (Miskolci Egyetem Marketing Intézet, 2003 június).
 • Vincze L.: „Életpálya-tervezés.” PhD értekezés, átdolgozás után benyújtva, Veszprém, Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskola, 2004.
 • Vincze L.: A hálózati marketing helye az életpálya-tervezésben, Az Üzleti Kapcsolat Marketingje Tanulmánykötet, (Miskolci Egyetem Marketing Intézet, 2004).
 • Vincze L.: „Miért ajánlom a hálózati marketingek közül a VISION-t?” Látomás Magyarországon, 2004(2) 12.
 • Vincze L. – Vatai T: „Miben előzi meg a VISION a konkurrenciát,” VISION-ÉFÉT belső kiadvány, 2004(4) 1.
 • Vincze László – Vatai Tünde: A hálózati marketing alaptényei, Egyetemünk, 2005(2), 16
 • Vincze László– Vatai Tünde: Néhány hálózati marketing (MLM) üzleti szempontú elemzése. VEAB Közlemények, Veszprém, 2005
 • Vincze László: Kinek való a VISION – és ki felel meg a VISION-nak? ÉFÉT belső tájékoztató, 2005. április.
 • Vincze László: Kinek való a hálózati marketing – és ki felel meg a hálózati marketing követelményeinek? ÉFÉT belső tájékoztató,, 2005. június.
 • Vincze László– Vatai Tünde: A hálózati marketing (MLM) marketingstratégiai elemzése. Alkalmazkodó Marketing, Győr, 2005. augusztus.
 • Vincze László – Vatai Tünde: A hálózati marketing alaptényei, VISION Fórum, 2005, július 9.
 • Vincze László: Mit tennék egy hálózati marketing vezető helyében, VISION Fórum, 2005, októbere 2.
 • Vincze László: Opcióink a hálózati marketinggel kapcsolatban. ÉFÉT belső tájékoztató, 2006. június.
 • Vincze László: Miért nem lehet érdemben kutatni a hálózati marketingeket? Totális Marketing, Győr, 2006. augusztus.
 • Vincze László: Nyugdíjkorhatár optimális értékének vizsgálata halandóságot, tőkefelhalmozást és hitelfelvételt tartalmazó nyugdíjmodellek alkalmazásával (Miskolci Egyetem VIII. Regionális Tanácsadási Konferencia előadásai, 2008. október 9.).
 • Vincze László: Várható átlagos élettartam és a nyugdíjkorhatár optimális viszonyának vizsgálata halandóságot és tőkefelhalmozást tartalmazó nyugdíjmodellek alkalmazásával (Budapesti Gazdaságtudományi Főiskola, Magyar Tudomány Napja Konferencia előadásai a BGF évkönyvében, 2008. november 6-7.).
 • Vincze László: Játszma az egyéni vállalkozók és az országos nyugdíjpénztár (ONyP) között (Nyugat-Magyarországi Egyetem Gazdaság és Társadalom konferencia előadás-tanulmányai, 2009. november 3.
 • Vincze László: Nyugdíjbiztosítások és egyéni érdekek (Budapesti Gazdaságtudományi Főiskola, Magyar Tudomány Napja Konferencia előadás-tanulmányai a BGF évkönyvében, 2009. november 6-16.).
 • Vincze László – Mihályi Péter: Az I. és a II. nyugdíjpillér összehasonlítása, különböző pénzforrásaik hatása (Miskolci Egyetem IX. Regionális Tanácsadási Konferencia előadásai, 2010. november 4.).
 • Vincze László – Mihályi Péter: A nyugdíjjárulék jó befektetés. A kétségek nem gazdasági okai (Budapesti Gazdaságtudományi Főiskola, Magyar Tudomány Napja Konferencia előadásai a BGF évkönyvében, 2008. november 5.).
 • Vincze László: The Normal Retirement Age (NRA) is still low in Europe – and its price (Proceedings of Conference on Shifting Environment – Innovative Strategies, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 2011. november 2.)
 • Vincze László: A törvényes nyugdíjazási életkor még mindig túl korai európában – és az ára (Budapesti Gazdaságtudományi Főiskola, Magyar Tudomány Napja Konferencia előadásai a BGF évkönyvében, 2011. november 10.).

Konferencia előadások

 • Vincze L.: „A többszintű hálózati piac-szervezési üzlet leírása” Magyar Marketing Műhely 8. konferenciája, Keszthely, 2002. június 5-7.
 • Vincze L.: „A vírus-koncepció fejlődése és meghaladása az MLM üzletben” Az MTA VEAB Közgazdaságtudományi Munkabizottsága konferenciája, 2003 május 8.
 • Vincze L.: Életpálya-tervezés, PhD munkahelyi védési előadás, Szervezési és vezetési tanszék, 2003 május 29.
 • Vincze L.: Életpálya-tervezés, PhD munkahelyi védési előadás, Pénzügytan Tanszék, 2004 február 25.
 • Vincze L.: A hálózati marketing, ahogyan egy szakértő látja, ÉFÉT továbbképzése, Hajmáskér, 2004. március 13.
 • Vincze L.: A hálózati marketing helye az életpálya-tervezésben, Magyar Marketing Műhely 10. konferenciája, Keszthely, 2004. május 26-28.
 • Vincze L.: A hálózati marketing, és céljaid kapcsolata, ÉFÉT továbbképzése, Hajmáskér, 2004. május 29.
 • Vincze L.: Miben előzi meg a VISION a konkurrenciát I., ÉFÉT továbbképzése, Hajmáskér, 2004. július 17.
 • Vincze L.: A VISION helye az életpálya-tervezésben, VISION szeminárium, Budapest, 2004. szeptember 18.
 • Vincze L. – Vatai T.: Miben előzi meg a VISION a konkurrenciát II., VISION-ÉFÉT szeminárium, Hajmáskér, 2004. november 13.
 • Vincze László: Életpálya-tervezés. PhD nyilvános védés, Veszprém, 2005. február 23.
 • Vincze László– Vatai Tünde: Kinek való a VISION – és ki felel meg a VISION-nak? ÉFÉT szeminárium, Hajmáskér, 2005. április 23.
 • Vincze László – Vatai Tünde: Néhány hálózati marketing (MLM) üzleti szempontú elemzése. VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága, Komárom, 2005. április 28.
 • Vincze László: Kinek való a hálózati marketing – és közülük ki felel meg a hálózati marketing követelményeinek? ÉFÉT szeminárium, Hajmáskér, 2005. június 25.
 • Vincze László– Vatai Tünde: A hálózati marketing (MLM) marketingstratégiai elemzése. MOK konferencia, Győr, 2005. augusztus 25.
 • Vincze László– Vatai Tünde: A hálózati marketing mint életpálya-tervezési alternatíva. VISION szeminárium, Dunaújváros, 2005. november 5.
 • Vincze László: A hálózati marketinggel találkozó emberek alternatívái. VISION szeminárium, Veszprém, 2006. június 10..
 • Vincze László: Az MLM cégek és a kutatás érdekütközései. MOK konferencia, Győr, 2006. augusztus 26.
 • Vincze László: Nyugdíjkorhatár optimális értékének vizsgálata halandóságot, tőkefelhalmozást és hitelfelvételt tartalmazó nyugdíjmodellek alkalmazásával (Miskolci Egyetem VIII. Regionális Tanácsadási Konferencia, 2008. október 9.).
 • Vincze László: Várható átlagos élettartam és a nyugdíjkorhatár optimális viszonyának vizsgálata halandóságot és tőkefelhalmozást tartalmazó nyugdíjmodellek alkalmazásával (Budapesti Gazdaságtudományi Főiskola, Magyar Tudomány Napja Konferencia, 2008. november 6-7.).
 • Vincze László: Játszma az egyéni vállalkozók és az országos nyugdíjpénztár (ONyP) között (Nyugat-Magyarországi Egyetem Gazdaság és Társadalom konferencia, 2009. november 3.)
 • Vincze László: Nyugdíjbiztosítások és egyéni érdekek (Budapesti Gazdaságtudományi Főiskola, Magyar Tudomány Napja Konferencia, Pénzügy és Számvitel szekció, 2009. november 13.).
 • Vincze László – Mihályi Péter: Az I. és a II. nyugdíjpillér összehasonlítása, különböző pénzforrásaik hatása (Miskolci Egyetem IX. Regionális Tanácsadási Konferencia, 2010. november 4.).
 • Vincze László – Mihályi Péter: A nyugdíjjárulék jó befektetés. A kétségek nem gazdasági okai (Budapesti Gazdaságtudományi Főiskola, Magyar Tudomány Napja Konferencia, 2010. november 5.).
 • Vincze László: Expected long, high-quality years in pension make worthwhile to extend them with earlier retirement (Torinói Netspar Workshop, felkért hozzászólás S. Paul Lau: „Mortality transition and differetial incentives for early retirement.” előadásához. Torinó, 2011. június 16-18.).
 • Vincze László: A diverzifikáció és a stop-loss együttes hatása a részvény befektetések megítélésére (MTA VEAB Közgazdasági Munkabizottsága, Veszprém, 2011. október 15.)
 • Vincze László: A törvényes nyugdíjazási életkor még mindig túl korai európában – és az ára (Budapesti Gazdaságtudományi Főiskola, Magyar Tudomány Napja Konferencia, 2011. november 10.).
 • Vincze László: The Normal Retirement Age (NRA) is still low in Europe – and its price (Nyugat-Magyarországi Egyetem, Conference on Shifting Environment – Innovative Strategies, Sopron, 2011. november 2.)