Üzleti szimuláció

Döntéshozatali kompetenciák megszerzése szimulált vállalati környezetben szerzett gyakorlat alapján.

Javasolt tematika – igény szerint változtatható

A tréning során a következő kérdéseket kívánjuk megválaszolni:

 • Hogyan és milyen döntéseket (ár, marketing, termelés, szállítás, fejlesztés) hozzunk versenypiaci helyzetben?
 • Mi ezek hatása a vállalati eredményre?
 • Hogyan ismerjük fel versenytársaink törekvéseit?
 • Hogyan alakítsunk ki, mikor és hogyan módosítsuk a stratégiát?

Módszer

Párhuzamosan zajlik a szimulációs játék és a kapcsolódó ismeretek átadása, megbeszélése.
Az alapvető összefüggések ismertetése előadás formájában történik. Az anyagokat előzetesen interneten hozzáférhetővé tesszük.
A résztvevőkből kialakított csapatok mindegyike kap egy saját vállalkozást, amivel kapcsolatban gazdasági döntéseket hoznak.
A résztvevők a tréning során döntéseiket csoportosan hozzák meg. Munkájukhoz on-line segédletet kapnak. Az értékelés csoportdiszkusszió keretében történik.

Időkeret

2 nap: a program elején egy, a végén fél nap, ill. a két alkalom között fél nap ezzel kapcsolatos internetes játék + javasolt utókövetés: 2 óra csoportos coaching a trénerrel (min. 16, max. 18 óra)


Számvitel és pénzügy

Napjainkban a számviteli információkat igen széles körben lehet hasznosítani az üzleti életben. A tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők, az üzleti partnerek, önkormányzatok és egyéb hatóságok mellett a munkavállalók is egyre inkább a számviteli információkat felhasználók közé tartoznak. A mini kurzus célja a legfontosabb információk kiszűrésének és értelmezésének segítése.

Javasolt tematika – igény szerint változtatható

 • Bevezetés. A mérleg felépítése és információtartalma.
 • Az eredménykimutatás felépítése és információtartalma.
 • Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámok segítségével.
 • Jövedelmi helyzet elemzése mutatószámok segítségével.

Módszer

Átfogó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzés a mérleg és beszámoló alapján.

Időkeret

Igény szerint 1 vagy 2 nap + javasolt utókövetés: 2 óra csoportos coaching a trénerrel (min. 8, max. 18 óra)


Agilis projektek tervezése

Projektmenedzsment szoftverek alkalmazásán keresztül az agilis és hibrid projektmenedzsment módszerek elsajátítása

Javasolt tematika – igény szerint változtatható

 • Hagyományos projekttervezési technikák vs Agilis vs Hibrid szemlélet
 • Agilis projektmenedzsment legfontosabb módszerei
 • Hibrid fejlesztési módszerek
 • Lehet-e az agilis szemléletet nem IT projektek esetén használni?
 • Agilis multiprojektek tervezése menedzselése
 • Agilis és hibrid projektmenedzsment szoftverek alkalmazása

Módszer

Interaktív, a résztvevők bevonására épülő módszerek, amelyekben ötvöződik az elmélet és a gyakorlat, a diszkusszió és a tanultak kipróbálása készségfejlesztő gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül

Időkeret

Igény szerint 1 vagy 2 nap + javasolt utókövetés: 2 óra csoportos coaching a trénerrel (min. 8, max. 18 óra)


Emberek menedzselése

Áttekintést adni a munkaszervezet emberi problémáinak, az emberi tényező menedzselésének legfontosabb kérdéseiről.

Javasolt tematika – igény szerint változtatható

 • Az emberi magatartás, a szervezeti viselkedés jellemzőinek tudatos vizsgálata és befolyásolása;
 • A munkaerő sokszínűségének hatása, annak megértése és kezelése a szervezet céljaival összhangban;
 • A kompenzáció tranzakcionális a relacionális eszközei;
 • A pszichológiai szerződés és a munkaszerződés kapcsolata
 • A dolgozói elégedettséget befolyásoló menedzseri attitűd kialakítása;
 • A teljesítménymérés és értékelés buktatói.

Módszer

Interaktív, a résztvevők bevonására épülő módszerek, amelyekben ötvöződik az elmélet és a gyakorlat, a diszkusszió és a tanultak kipróbálása készségfejlesztő gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül

Időkeret

Igény szerint 1 vagy 2 nap + javasolt utókövetés: 2 óra csoportos coaching a trénerrel (min. 8, max. 18 óra)


Információ menedzsment – Big Data

A legfontosabb Big Data technológiák bemutatása.

Javasolt tematika – igény szerint változtatható

 • Big Data adatforrások és kezelésük,
  • strukturált és strukturálatlan (pl. szöveges) adatok elemzése
  • Az üzletileg fontos információk kinyerése
 • Gyakorlati alkalmazások, elemző szoftverek használata egy konkrét példán keresztül
  • internetes adatok
   • elérésére,
   • elemzésére
  • összefüggések, eredmények megjelenítése, vizualizációja
 • A Big Data kezelésének tervezése a saját üzletre vonatkozóan

Módszer

Interaktív, a résztvevők bevonására épülő módszerek, amelyekben ötvöződik az elmélet és a gyakorlat, a diszkusszió és a tanultak kipróbálása készségfejlesztő gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül

Időkeret

Igény szerint 1 vagy 2 nap + javasolt utókövetés: 2 óra csoportos coaching a trénerrel (min. 8, max. 18 óra)


Kommunikációs készségek

A képzés célja, hogy továbbfejlessze a résztvevők kommunikációs készségeit a külső és belső ügyfelekkel való hatékonyabb kommunikáció és a jobb kapcsolat kialakítása érdekében, amely egyaránt fokozza a teljesítmény és az elégedettség szintjét.

Javasolt tematika – igény szerint változtatható

 • Bizalom kialakítása a szervezetben és az ügyfelekkel
 • Verbális és non-verbális kommunikáció
 • Hogyan kérdezzünk, és hogyan hallgassuk meg a másikat?
 • Asszertív viselkedés
 • Panaszkezelés
 • Konfliktuskezelés
 • Tárgyalástechnika: álláspontok és érdekek; alternatív megoldások

Módszer

Interaktív, a résztvevők bevonására épülő módszerek, amelyekben ötvöződik az elmélet és a gyakorlat, a diszkusszió és a tanultak kipróbálása készségfejlesztő gyakorlatokon, szerepjátékokon keresztül

Időkeret

Igény szerint 1 vagy 2 nap + javasolt utókövetés: 2 óra csoportos coaching a trénerrel (min. 8, max. 18 óra)