Kovacs_Tamas_KG1

Név: Dr. Kovács Tamás

Tanszék: Közgazdaságtan Intézeti Tanszék

Születési év: 1979

Végzettség, szakképzettség:

 • 1997-2003. Jannus Pannonius (később Pécsi) Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem szak
 • 2003- Pécsi Tudományegyetem, „Európa és a magyarság a 18-20. században” doktori program. Témavezető: Ormos Mária akadémikus

Munkahely, munkakör:

 • 2003. december 1.‑ 2008. február 28.: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, történész, tudományos munkatárs
 • 2004. szeptember 1. – gyűjteményi csoportvezető
 • 2005. február 1.- 2007. június 30. – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
 • 2007. október 1. – Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan Tanszék
 • 2008. március 1.- Magyar Országos Levéltár, Gazdasági kormányszervek osztálya, referens

Nyelvtudás: latin, angol, francia, német

Fő kutatási terület(ek): 20. századi magyar történelem, különös tekintettel a gazdaságra és az államhatalomra

Fontosabb publikációk:

 • Az államosítás elvi és jogi problematikája néhány példán keresztül, in: Botos Katalin [szerk.]: 1956: Fordulópont a gazdaságpolitikában, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, 2007, 147-159.
 • Internálótáborból koncentrációs táborba, in — -Botos Jánossal: Üldöztetés – Embermentés – Újrakezdés, Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2007.
 • Menni vagy maradni? Zsidó kivándorlás a DEGOB jegyzőkönyvek fényében, in: — – Botos János [szerk.]: Visszatérés, újrakezdés. Tudományos emlékülés 2006. november 23. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2007, 73-78.
 • Esztergom megye. in Braham, Randolph L. [szerk.]: A holocaust földrajzi enciklopédiája, Budapest, Park Kiadó, 2007, 432 – 437.
 • Komárom megye. in Braham, Randolph L. [szerk.]: A holocaust földrajzi enciklopédiája, Budapest, Park Kiadó, 2007, 616 – 634.
 • Somogy megye. in Braham, Randolph L. [szerk.]: A holocaust földrajzi enciklopédiája, Budapest, Park Kiadó, 2007, 890 – 916.
 • (Csuka Gyöngyivel) Vegyesvállalatok a szovjet érdekszférában 1945-1956 között, különös tekintettel a szovjet tulajdonra, in: Közgazdász Fórum, 2006/12, IX évfolyam, 27-37.
 • A magyar fajvédelem a kezdetektől Bosnyák Zoltánig, in Rubicon, 2006/10, 52-55.
 • A Nemzeti Számonkérő Különítmény, in Múltunk, 2006/3, 71-102.
 • (Csuka Gyöngyivel) Az állam befolyásoló szerepe az 1948 után gazdasági társaságként továbbműködő vállalatok életében, in Tudás és versenyképesség pannon szemmel, 2 kötet, Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó, 2006, 1 kötet, 279-284.
 • Deportálások Magyarországon 1944-ben, különös tekintettel a csendőrség és a közigazgatás szerepére, in
 • Krausz Tamás [szerk.]: Holokauszt: történelem és emlékezet/Холокост: история и память, Budapest, Magyar Ruszisztikai Intézet, [Russzisztikai Könyvek XVII.] 2006, 95-100.
 • http://www.cultures-of-remembrance.net/ The Culture of Memory in Hungary.
 • A világháború éveiben (1940 – 1945), in Bősze Sándor [szerk.]: Újrakezdések zsidósors Somogy megyében a XVIII. századtól napjainkig, Kaposvár, Bét Olám Alapítvány – Somogy Megyei Levéltár, 2005, 147-170.
 • A nyilas éra politikai rendészetének felépítése. in Vitári Zsolt [szerk.]: Kutatási füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára, Pécs, 2005, 239 – 252.
 • Gettósítás Kaposváron. in Molnár Judit [szerk.]: A holokauszt Magyarországon ‑ 60 év után európai perspektívában, Budapest, Balassi Kiadó, 2005, 497-513.
 • A zsidóság szerepe Kaposvár társadalmában a két világháború között. in Egry Gábor – Feitl István
 • [szerk.]: A Kárpát medence népeinek együttélése a 19-20. században, Budapest, Napvilág Kiadó, 2005, 117-137.
 • Magyar munkaszolgálatosok Borban. in Vitári Zsolt [szerk.]: Kutatási füzetek 11. Ünnepi kiadás Harsányi Iván 75. születésnapjára, Pécs, 2005, 97-122.
 • Budapest ostroma 1944-1945-ben. in Korunk, 2005. február, 86-91.
 • A nyilasok és a rendőrség. in Rubicon, 2004/11, 20.
 • Nyilas rendvédelem 1944-1945-ben. in Rubicon, 2004/11, 18-23.
 • Zsidóság Somogy megyében 1686-1938. In Ormos Mária [szerk.]: Kutatási füzetek. 2004/10, 81-99.
 • A kaposvári zsidóság a vészkorszakban. in Randolph L. Braham [szerk.]: Tanulmányok a holokausztról III., 2004, 278-299.
 • Holokauszt Somogyban. in História. 2004/2-3, 51-54.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 • 2002. – Magyar Történelmi Társulat, tag
 • 2006 – Magyar Közgazdasági Társaság, tag
 • 2007. január 20. – Honvédelmi Minisztérium, Rehabilitációs Bizottság, tag
 • 2007. április – Pannon Egyetem, Kari Akkreditációt Előkészítő és Koordináló Bizottság, tag

Telefonszám: (88) 624-000/3911

Szobaszám: A/224

E-mail cím: kovacs.tamas@mol.gov.hu