Kiss_Karoly_Miklos_KG1

Név: Dr. Kiss Károly Miklós

Tanszék: Közgazdaságtan Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • VEGTKGB144K Mikroökonómia
 • VEGTKGB144M Mikroökonómia I.
 • VEGTKGB244M Mikroökonómia II.
 • VEGTKGB344V Verseny- és piacelméletek
 • VEGTKGM244V Haladó verseny- és piacelmélet
 • VEGTKGM412S A szabályozás gazdaságtana
 • VEGTKGM514V Verseny- és ágazati szabályozás
 • VEGTKGM112I Az információ közgazdaságtana
 • VEGTEGB522H Hálózat-gazdaságtan
 • VEGTEGB522T A távközlés gazdaságtana
 • VEGTEGB522I Infokommunikáció gazdaságtana
 • VEGTKGM412G ICT gazdaságtan
 • VEGTEGB522P Infokommunikációs piacok szabályozása
 • VEGTKGB242Ö Ökonometria
 • VEGTKGM244Ö Elméleti és alkalmazott ökonometria

Születési év: 1969

Végzettség, szakképzettség:

 • 2004-2009 Pannon Egyetem Gazdálkodás- és szervezés tudományok Doktori Iskola
 • 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (Három szak: Vezetés-szervezés, Közgazdaságtan tanári és Társadalomfilozófia szakok)
 • 1993-1996 ELTE BTK Kulturális antropológia
 • 1983-1987 Németh László Gimnázium

Munkahely, munkakör:

 • Magyar Tudományos Akadémia
  Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
  Közgazdaság-tudományi Intézet
  Tudományos főmunkatárs, Kutatócsoport-vezető
 • Pannon Egyetem, Közgazdaságtan Intézeti Tanszék
  Egyetemi docens

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvtudás: angol és német közgazdasági szakmai középfok „C”

Fő kutatási terület(ek):

 • Verseny- és piacelmélet
 • Közszolgáltatások piacszabályozása
 • Információ közgazdaságtana, információs aszimmetria

Fontosabb publikációk:

Megjelent publikációk, tanulmányok:

 • Interconnection and incentive regulation in network industries. (Major Ivánnal) Acta Oeconomica, Vol. 63., 2013. március, 1-21.
 • Piacnyitás a postai piacokon. In: Verseny és szabályozás 2013. [Competition and regulation 2013] [szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László] MTA KTI, Budapest, 2013.
 • Hálózat-gazdaságtan.(elektronikus egyetemi jegyzet), (Badics Judittal és Nagy Dávid Krisztiánnal) GVH VKK, 2011 (http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/19524176D555714C3.pdf)
 • Az összekapcsolási díjak ösztönző szabályozása rosszul informált szabályozó esetén. (Major Ivánnal) In: Verseny és szabályozás 2009. [Competition and regulation 2009] [szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László] MTA KTI, Budapest, 2010. 149-170.
 • A postai piacok szabályozásának újabb fejleményei (2006–2008). In: Verseny és szabályozás 2009. [Competition and regulation 2009] [szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László] MTA KTI, Budapest, 2010. 270-298.
 • A távközlési szektor szabályozásának újabb fejleményei (2007–2009). In: Verseny és szabályozás 2009. [Competition and regulation 2009] [szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László] MTA KTI, Budapest, 2010. 299-324.
 • A nélkülözhetetlen eszközök értelmezése és a postai szolgáltatások. (Valentiny Pállal) Közgazdasági Szemle, 2009. november, LVI. Évf. 1001-1024.
 • A távközlési szektor szabályozása. In: Verseny és szabályozás 2008. [Competition and regulation 2008] [szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László] MTA KTI, Budapest, 2009. 265-327.
 • Információs problémák az iparági szabályozásban. Magyar Tudományos Akadémia VAEB Közgazdaságtudományi Munkabizottságának 2008. december 17-i tudományos ülésének és konferenciájának kiadványa, Veszprém, 2008
 • A postai szektor szabályozása. In: Verseny és szabályozás 2007. [Competition and regulation 2007] [szerk. Valentiny Pál, Kiss Ferenc László] MTA KTI, Budapest, 2008 252-302.
 • A közszolgáltatások ösztönző szabályozása – összekapcsolási díj hálózatos szolgáltatásoknál. (Major Ivánnal) Közgazdasági Szemle, 2007. február, LIV. Évf. 101-124.
 • Information problems and „perverse” incentives of cost-based regulation in network industries. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia kiadványa, Veszprém, 2007
 • Összekapcsolási díj szabályozása hálózatos szolgáltatásoknál homogén jószág és teljes informáltság esetén. Tanulmány az MTA KTI számára, 2006.
 • Paradigmák a szabályozás elméletében és gyakorlatában: Költségmegtérítéstől az ösztönzésig. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia kiadványa, Veszprém, 2006
 • A kapcsolatháló elemzés szervezeti lehetőségei. Vezetéstudomány, 2005/3. 31-35.
 • Bevezetés az üzleti gazdaságtanba – segédanyag. Bárczy Péterrel) Elektronikus jegyzet, NÜF, 2004
 • Mikroökonómiai feladatgyűjtemény (Egyetemi példatár, Szerk. Major Iván) Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2004
 • Terjeszkedés határok nélkül – Privatizáció és verseny a postai szolgáltatásokban. (Major Ivánnal) Cégvezetés, 2002. (X./6.) 148-156.
 • Működési, gazdasági és finanszírozási folyamatok a postáknál nemzetközi kitekintéssel. (Major Ivánnal) Tanulmány a CEU Graduate School of Business részére, 2002. október
 • Tulajdonlási és vagyonkezelési megoldások – egyetemes és fenntartott szolgáltatási kör a postai szolgáltatásoknál. (Major Ivánnal és Valentiny Pállal) Szakértői tanulmány a KÖVIM számára, 2001. augusztus
 • Bevezetés a közgazdaságtanba (Egyetemi jegyzet) (Badics Judittal és Major Ivánnal)Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2001.
 • Az egyetemes és a fenntartott szolgáltatások piac- és árszabályozása a postai szolgáltatásokban. (Major Ivánnal és Valentiny Pállal) Szakértői tanulmány a Magyar Posta Rt. számára, 2000. október

Fordítások:

 • Pepall, L. – Richards, D. J. – Norman, G.: Hálózatos javak [Network Goods]. In: Piacelmélet – Modern megközelítés gyakorlati alkalmazásokkal [Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice], 24. fejezet, HVG-ORAC, 2008. 823-850.o.
 • Lehtonen, Turo-Kimmo és Pasi Mäenpää: Vásárlás az East Centre Mallban (1997) [Shopping in the East Centre Mall. In The Shopping Experience (Pasi Falk és Colin Campbell szerk.), Sage, London: 136-165.p.], Café Bábel 2008/55. 57-72.o.
 • Bjorn Lomborg: Energia – A világ valós állapotának felmérése [Energy – Measuring the Real State of the World. In The skeptical environmentalist], Cambridge University Press, 2001: 118-136.p.], Café Bábel 2004.
 • Bergstrom, T. C. – Varian, H. R.: Mikroökonómiai gyakorlatok (a példatár 3-4., 6., 15., 24-26. fejezetei) [Workouts in Intermediate Microeconomics], Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002
 • Sík Endre: A rossz, a rosszabb és a legrosszabb – A korrupció mértékének hasrabecsléséről [The Bad, the Worse and the Worst – about the Questimation of Corruption], Café Bábel 2000/1. 101-113.o.

Konferencia előadások:

 • Interconnection and incentive regulation in network industries. (Major Ivánnal) 67th International Atlantic Economic Conference, Róma, 2009. 03. 11-15.
 • Információs problémák az iparági szabályozásban.Magyar Tudományos Akadémia VAEB Közgazdaságtudományi Munkabizottságának tudományos ülése és konferenciája, Veszprém, 2008. december 17.
 • Information problems and „perverse” incentives of cost-based regulation in network industries. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, Veszprém, 2007. június 7.
 • Paradigmák a szabályozás elméletében és gyakorlatában: Költségmegtérítéstől az ösztönzésig. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia kiadványa, Veszprém, 2006. június 2.

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok:

 • 2011-2016 Résztvevő kutató a Financialization, economy, society and sustainable development című nemzetközi kutatásban (FP7-SSH-2010-1 számú Nagyszabású Integratív Projekt, 266800. számú Támogatási Szerződés)
 • 2010-2014 Résztvevő kutató az Az információ szerepe a versenypolitikában és a piacszabályozásban című kutatásban. (OTKA, nyilvántartási szám K81235, 2010-2014, témavezető: Major Iván)
 • 2010 június – augusztus Vendégkutató az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében (2010 június-augusztus), Kutatási téma: Piaci és szabályozási trendek az uniós távközlési piacokon.
 • 2009-2010 A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készülő Vertikális korlátozások és hatásuk a versenyre című kutatásnak a vezetője. (témavezető: Kiss Károly Miklós)
 • 2009 június – augusztus Vendégkutató az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, Kutatási téma: Hálózatos iparágak szabályozásának horizontális összevetése és értékelése.
 • 2008 A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készülő Verseny és versenytorzító magatartások a postai szolgáltatások piacain című kutatásnak a vezetője. (témavezető: Kiss Károly Miklós)
 • 2008 június – augusztus Vendégkutató az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, Kutatási téma: A szabályozás értékelése a távközlési piacokon
 • 2007 június – augusztus Vendégkutató az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, Kutatási téma: A szabályozás értékelése a postai piacokon
 • 2007 A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készülő Hálózatos javak összekapcsolási díjának szabályozási módszerei és azok hatása a piaci versenyre című kutatásnak a vezetője. (témavezető: Kiss Károly Miklós)
 • 2007 Résztvevő kutató a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából folyó A bankok közti információ-megosztási módszerek és hatásuk a lakossági hitelpiacokon folyó versenyre című kutatásban. (témavezető: Major Iván)
 • 2005-2008 Résztvevő kutató az Információs aszimmetria, vállalati tudás, piacszerkezet és gazdasági teljesítmény Kelet-közép Európában című kutatásban. (OTKA, nyilvántartási szám T048680, 2005-2008, témavezető: Major Iván)
 • 2005 Ösztönző szabályozás a közszolgáltatásokban, Rajk László Szakkollégium, 2005
 • 2003 Előadássorozat a közszolgáltatások szabályozásáról a Hírközlési Felügyelet számára
 • 2003 Verseny, privatizáció és szabályozás a postai szolgáltatásokban az Európai Unióban és Magyarországon (Szakértői tanácsadás és tréning a Magyar Posta Rt. számára)
 • 2002 Előadássorozat a CEU Graduate School of Business-en az egyetemes szolgáltatások szabályozásáról és a postai piacok liberalizálásáról
 • 2001 Tulajdonlási és vagyonkezelési megoldások – egyetemes és fenntartott szolgáltatási kör a postai szolgáltatásoknál (Szakértői tanácsadás és tanulmány a KÖVIM számára)
 • 2000 Az egyetemes és a fenntartott szolgáltatások piac- és árszabályozása (Szakértői tanácsadás és tanulmány a Magyar Posta Rt. számára

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 • 1998- Café Bábel társadalomtudományi folyóirat – szerkesztő
 • 2008- International Atlantic Economic Society tagja
 • 2011- Magyar Közgazdaságtani Társaság tagja
 • 2011- Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület tagja
 • 2011- Az OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának Közgazdaságtan, Jövőkutatás, Statisztika zsűrije tagja
 • 2011- A Magyar Tudományos Akadémia VEAB Közgazdaságtudományi Munkabizottságának titkára

Telefonszám: (88) 624-051

Szobaszám: A/203

E-mail cím: kiss.karoly@gtk.uni-pannon.hu