Kiss_Karoly_Miklos_KG1

Név: Dr. Kiss Károly Miklós

Tanszék: Közgazdaságtan Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • VEGTKGB144K Mikroökonómia
 • VEGTKGB244M Mikroökonómia II.
 • VEGTKGM144M Haladó mikroökonómia
 • VEGTKGB144B Bevezetés a közgazdaságtanba
 • VEGTKGB344V Verseny- és piacelméletek
 • VEGTKGB512I Az információ közgazdaságtana

Születési év: 1969

Végzettség, szakképzettség:

 • 2004-2009 Pannon Egyetem Gazdálkodás- és szervezés tudományok Doktori Iskola
 • 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (Három szak: Vezetés-szervezés, Közgazdaságtan tanári és Társadalomfilozófia szakok)
 • 1993-1996 ELTE BTK Kulturális antropológia
 • 1983-1987 Németh László Gimnázium

Munkahely, munkakör:

 • Magyar Tudományos Akadémia
  Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
  Közgazdaság-tudományi Intézet
  Tudományos főmunkatárs, Kutatócsoport-vezető
 • Pannon Egyetem, Közgazdaságtan Intézeti Tanszék
  Egyetemi docens

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvtudás: angol és német közgazdasági szakmai középfok „C”

Fő kutatási terület(ek):

 • Verseny- és piacelmélet
 • Közszolgáltatások piacszabályozása
 • Információ közgazdaságtana, információs aszimmetria

Dr. Kiss Károly Miklós publikációit megtalálja itt. >>>

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok:

 • 2011-2016 Résztvevő kutató a Financialization, economy, society and sustainable development című nemzetközi kutatásban (FP7-SSH-2010-1 számú Nagyszabású Integratív Projekt, 266800. számú Támogatási Szerződés)
 • 2010-2014 Résztvevő kutató az Az információ szerepe a versenypolitikában és a piacszabályozásban című kutatásban. (OTKA, nyilvántartási szám K81235, 2010-2014, témavezető: Major Iván)
 • 2010 június – augusztus Vendégkutató az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében (2010 június-augusztus), Kutatási téma: Piaci és szabályozási trendek az uniós távközlési piacokon.
 • 2009-2010 A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készülő Vertikális korlátozások és hatásuk a versenyre című kutatásnak a vezetője. (témavezető: Kiss Károly Miklós)
 • 2009 június – augusztus Vendégkutató az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, Kutatási téma: Hálózatos iparágak szabályozásának horizontális összevetése és értékelése.
 • 2008 A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készülő Verseny és versenytorzító magatartások a postai szolgáltatások piacain című kutatásnak a vezetője. (témavezető: Kiss Károly Miklós)
 • 2008 június – augusztus Vendégkutató az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, Kutatási téma: A szabályozás értékelése a távközlési piacokon
 • 2007 június – augusztus Vendégkutató az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, Kutatási téma: A szabályozás értékelése a postai piacokon
 • 2007 A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készülő Hálózatos javak összekapcsolási díjának szabályozási módszerei és azok hatása a piaci versenyre című kutatásnak a vezetője. (témavezető: Kiss Károly Miklós)
 • 2007 Résztvevő kutató a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából folyó A bankok közti információ-megosztási módszerek és hatásuk a lakossági hitelpiacokon folyó versenyre című kutatásban. (témavezető: Major Iván)
 • 2005-2008 Résztvevő kutató az Információs aszimmetria, vállalati tudás, piacszerkezet és gazdasági teljesítmény Kelet-közép Európában című kutatásban. (OTKA, nyilvántartási szám T048680, 2005-2008, témavezető: Major Iván)
 • 2005 Ösztönző szabályozás a közszolgáltatásokban, Rajk László Szakkollégium, 2005
 • 2003 Előadássorozat a közszolgáltatások szabályozásáról a Hírközlési Felügyelet számára
 • 2003 Verseny, privatizáció és szabályozás a postai szolgáltatásokban az Európai Unióban és Magyarországon (Szakértői tanácsadás és tréning a Magyar Posta Rt. számára)
 • 2002 Előadássorozat a CEU Graduate School of Business-en az egyetemes szolgáltatások szabályozásáról és a postai piacok liberalizálásáról
 • 2001 Tulajdonlási és vagyonkezelési megoldások – egyetemes és fenntartott szolgáltatási kör a postai szolgáltatásoknál (Szakértői tanácsadás és tanulmány a KÖVIM számára)
 • 2000 Az egyetemes és a fenntartott szolgáltatások piac- és árszabályozása (Szakértői tanácsadás és tanulmány a Magyar Posta Rt. számára

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 • 1998- Café Bábel társadalomtudományi folyóirat – szerkesztő
 • 2008- International Atlantic Economic Society tagja
 • 2011- Magyar Közgazdaságtani Társaság tagja
 • 2011- Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület tagja
 • 2011- Az OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának Közgazdaságtan, Jövőkutatás, Statisztika zsűrije tagja
 • 2011- A Magyar Tudományos Akadémia VEAB Közgazdaságtudományi Munkabizottságának titkára

Telefonszám: (88) 624-051

Szobaszám: A/203

E-mail cím: kiss.karoly@gtk.uni-pannon.hu