Biztosítási menedzserA szakképzettség megnevezése

Biztosítási szakmenedzser

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Gazdaságtudományok

 

A felvétel feltétele

Legalább alapképzésben szerzett, államilag elismert oklevél (régi képzésben egyetemi vagy főiskolai, új képzésben alap vagy mester).

 

A képzési idő

2 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • Általános jogi tájékozottság és jogérzék megszerzése.
 • Önmenedzselés és a szervezetek irányításához alkalmazható eszközrendszer magas szintű birtoklása.
 • Objektív kép megismerése a biztosító cégek működéséről, annak folyamatairól.
 • A különböző szervezeti kultúrák megismerése, segítve ezzel a kultúrák közötti átjárást, a változás menedzselését.
 • A coaching és a tréning módszerek segítségével az önismeret fejlesztése.
 • Értékesítési ismeretek elsajátítása a biztosítók működésének megismerésével.
 • Kommunikációs és érveléstechnikai képességek megszerzése, fejlesztése.
 • Kapcsolatépítés, befolyásolás és manipuláció.
 • Minőségtudatos gondolkodás és a minőségügyi érték-és szabályozó rendszerek működési elveinek megértése.
 • Pénzügyi folyamatok és a tőkegazdálkodás alapvető folyamatainak kezelése.

 

Személyes adottságok, készségek:

 • döntésképesség az objektív és racionális döntések meghozatalához,
 • stratégiai gondolkodás és a változatok operacionalizálási képessége,
 • alkalmazkodási és változtatási hajlandóság építése, fejlesztése,
 • az érzelmi intelligencia egyéni és szociális elemeinek ismerete (önismeret, önazonosság, empátia, érzelmi stabilitás, tolerancia),
 • minőség iránti elkötelezettség, felelősségvállalás,
 • problémafelismerő- és megoldó képesség, konfliktuskezelés,
 • motiválási képesség,
 • jártasság az etikett és protokoll ismeretek területén,
 • rendszerező és integráló képesség,
 • rendszerszintű gondolkodás, szervezeti lojalitás képessége,
 • kockázatok megítélésének és kezelésének képessége,
 • képesség önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység rendszerben

 

Konkrét környezet:

 • a biztosítási szektor minden területén, vezetői posztokon is;
 • gazdálkodó és nonprofit szervezetek biztosítási ügyeit kezelő szervezeti egységekben.

 

Tevékenységek:

 • a biztosítási szolgáltatások iránti igény felkeltése, generálása a lehetséges szolgáltatási területek bemutatásával,
 • részvétel a kapcsolati háló építésére alkalmas rendezvényeken,
 • részvétel a biztosító társaságok CSR tevékenységében,
 • ügynöki tevékenység a biztosítási ügyletek létrehozásához,
 • a bekövetkező/bekövetkezett változás közvetítése a klientúrán belül,
 • szervezetek irányítása és a munkatársak motiválása,
 • biztosítási ügyintézőként szakmai kapcsolattartás az érintett biztosító társaságokkal.

 

Vezetés és szervezés mesterszakA szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 

Alapozó ismeretkör: 12 kredit

Kommunikációs ismeretek, biztosításmatematikai és pénzügyi ismeretek, szervezési vezetési ismeretek.

Szakmai ismeretkör: 42 kredit

Tőzsdei- és befektetési ismeretek, jogi ismeretek, biztosítási ismeretek, önismeret, vezetési ismeretek, rendszerirányítási ismeretek, szervezeti ismeretek, menedzsment ismeretek.

Összesen: 54 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 6 kreditpont

A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő témakörben gyakorlati probléma megoldására irányuló írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretek, a korszerű módszerek alkotó alkalmazására.

 

A képzés díja

200.000 Ft/félév

 

Jelentkezés

A képzésre e-mailen vagy levélben lehet jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal.

A jelentkezési lap letölthető itt.

 

Jelentkezési határidő

2015. szeptember 6.

 

További információ

PE-GTK

Vajda TündeVajda Tünde

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központ

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., A épület 102. iroda
E-mail: vajdatunde@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-879