BátorAttila

Név: Dr. Bátor Attila

Tanszék: Marketing Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • VEGTGAB412F Piacbefolyásolás
 • VEGLGAB412F Piacbefolyásolás
 • VEGTGAB544B Szolgáltatás és bankmarkating
 • VEGLGAB544B Szolgáltatás és bankmarketing
 • Marketingkommunikáció
 • Marketing menedzsment

Végzettség, szakképzettség: okleveles közgazdász, 1998.

Munkahely, munkakör: Pannon Egyetem, Marketing Intézeti Tanszék, egyetemi docens

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvtudás: angol, orosz

Fő kutatási terület(ek):

 • az image szerepe a bankszférában
 • vevőelégedettség
 • reklámok szerepe az online médiában, reklámok
 • szerepe az online játékokban

Fontosabb publikációk:

Szakcikkek:

 • Bátor Attila: The unique drivers of customer satisfaction and dissaticfaction int he field of commercial banks, International Conference – Marketing – from information to decision, Kolozsvár, Románia, 30-31th October, 2009, in Moisescu, O.-Plaias, I.-Pop, M.D. (eds): The Proceedings of the Internatinal Conference: Marketing – From Information to Decision pp.75-84.
 • Dr. Józsa László – Sasné Grósz Annamária – Bátor Attila: Marketingtaktikai elemek a kiskereskedelemben, Marketing & Menedzsment, XXXIII. évfolyam 1999/5. 19-22 old.
 • Bátor Attila: „A vevőelégedettség és a lojalitás kapcsolata a kereskedelmi bankok szférájában” (1. rész) Marketing&Menedzsment, . 2007/51. évf. 2. sz. 4-15 old.

Nyomtatásban megjelent szakelőadások:

 • Bátor A. – Gaál M. 2011 “In-game advertising in the integrated marketingcommunication” MOK 17th. Conference, PTE KTK Pécs
 • Bátor A. – Gaál M. 2011 “Advertising in Online games” EMAC RegionalConference, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi in Corneliu Munteanu: “Marketing Theory Challanges in Emerging Societies” pp.93-100. ISBN:978-973-640-681-2
 • Bátor A.- Józsa L.- Sasné G: „Értékrend és marketingtaktikák a kiskereskedelemben”,. A. Felzárkózás, értékrend változás a vállalati és intézményi gyakorlatban, Miskolc, 1999. 429-434 old.
 • Bátor Attila. „A kereskedelmi bankok ügyfélkörének döntéshozatala 1”, Magyar Marketing Műhelyek IX. Konferenciája kiadvány, Keszthely, 2003 11-17 old
 • Bátor Attila. „The connection between customer satisfaction and loyalty in the field of commercial banks Part 1”, International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, Budapest 2008
 • Bátor Attila – Kohuth Ildikó – Sasné Grósz Annamária: Ötletmenedzsment az AUDI Hungaria Motor Kft-nél, 7th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (MEB) 2009. June 5-6, 2009. Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest. Proceedings 341-349 pp. Steering Committee: Pál Michelberger, János Kövesi; ISBN: 978-963-7154-88-1
 • Bátor Attila – Sasné Grósz Annamária: A bankváltás, -megmaradás dilemmája egy empirikus kutatás alapján, 7th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (MEB) 2009. June 5-6, 2009. Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest. Proceedings 391-413 pp. Steering Committee: Pál Michelberger, János Kövesi; ISBN: 978-963-7154-88-1

Elektronikus formában megjelent publikációk:

 • Bátor Attila 2002. „Az imázs szerepe a banki döntési folyamatban a lakossági piacon”, ,Az európai integrációs csatlakozás kihívásai, I. Regionális PhD konferencia Kodolányi János Főiskola, Siófok.
 • Bátor Attila 2003. „Az imázs szerepe a fogyasztói döntéshozatalban a banki lakossági piacon 2. rész”, VE PHD konferenciája, Veszprém
 • Bátor Attila 2003. „A kereskedelmi bankok ügyfélkörének döntéshozatala 2”, MOK-KA konferencia, CD kiadvány, Debrecen,
 • Bátor Attila 2005. „Az ügyfél elégedettsége és lojalitás kapcsolata a bankszektorban”, VE PHD konferenciája, Veszprém
 • Bátor Attila 2007. „A lojalitás és elégedettség vizsgálata egy empirikus kutatás alapján”, II. KHEOPSZ Tudományos Konferencia, Mór Konferencia CD ROM, ISBN 978 963 87553 0 8

A tudományos eredmények hasznosítása a következő elektronikus jegyzetekben:

 • Bátor Attila Bankmarketing (32 slide) in. Bátor Attila Szolgáltatás és bankmarketing 2007. Pannon Egyetem
 • Bátor Attila Reklámtervezés (38 slide) in Bátor Attila Piacbefolyásolás 2007. Pannon egyetem
 • Bátor Attila XII. fejezet: Kommunikáció (35 slide) in Sasné Grósz Annamária Marketing 2007. Pannon Egyetem
 • Bátor Attila 2007. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők percepció, észlelés, attitűd. 2-11. oldal in. Sasné Grósz Annamária Fogyasztói magatartás 2007. Pannon Egyetem
 • Bátor Attila A tudásmarketing elméleti modellje, 28-42.o in Sasné Grósz Annamária Tudásmarketing 2007. Pannon Egyetem

Telefonszám: (88) 624-345

Szobaszám: A/113

E-mail cím: batora@gtk.uni-pannon.hu

Fogadóóra: kedd 12:00-13:30