Bajnai_Blanka_KG1

Név: Bajnai Blanka

Tanszék: Közgazdaságtan Intézeti Tanszék

Születési év: 1982

Végzettség, szakképzettség:

 • 2005: közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon
 • 2007: okleveles közgazdász
 • 2007- : Pannon Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Munkahely, munkakör:

 • Pannon Egyetem, tanársegéd
 • MTA Közgazdaságtudományi Intézet, kutatási asszisztens

Nyelvtudás:

 • angol – gazdasági szaknyelv, középfok
 • német – gazdasági szaknyelv, középfok
 • francia – középfok
 • latin

Fő kutatási terület(ek): Munkagazdaságtan (a válság munkapiaci hatásai, fiatalok a munkaerő-piacon, bérek és foglalkoztatás a közszférában)

Fontosabb publikációk:

 • Köllő – Bajnai – Komáromy – Lovász – Márk – Simonovits (2013): Foglalkoztatási csodák Európában: tanulságok a munkaerő-piaci előrejelzések számára. In: Fazekas – Varga (szerk.): Trendek és előrejelzések. Munkaerő-piaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerő-piacon. MTA KRTK KTI 2013.
 • Bajnai B. (2010): Az ILO-OECD foglalkoztatási ráták alkalmazásának korlátai a fiatalok esetében. In: Majoros P. (szerk.) Válság és megújulás. Tudományos évkönyv 2009., BGF.
 • Bajnai B. – Hámori Sz. – Köllő J. (2009): The Hungarian Labour Market – A European Perspective. In: Fazekas K. – Köllő J. (ed.): The Hungarian Labour Market 2009. IE HAS.
 • Bajnai B. – Hámori Sz. – Köllő J. (2008): A magyar munkaerőpiac néhány vonása – európai tükörben, In: Fazekas K. – Köllő J. (szerk): Munkaerőpiaci Tükör 2008. MTA KTI.

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok:

 • 2009-2013: Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése. TÁMOP – 2.3.2-09/1 kiemelt projekt, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, résztvevő.
 • 2009-2010: Minimum Wage Systems and Changing Industrial Relations in Europe. National Report Hungary. EC project, MTA Politikatudományi Intézet, résztvevő.
 • 2009: Vállalati bér- és foglalkoztatáspolitika – különös tekintettel a válságra és az érdekképviseletek szerepére. OFA kutatás, MTA Politikatudományi Intézet, résztvevő.
 • 2006-2009: Oktatás, foglalkoztatás, versenyképes gazdaság Magyarországon a XXI. században. Jedlik Ányos program, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, résztvevő.
 • 2007: Hálózatos javak összekapcsolási díjának szabályozási módszerei és azok hatása a piaci versenyre. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából készült kutatás, Pannon Egyetem, résztvevő.

Szobaszám: A/203

E-mail cím: bajnai.blanka@gtk.uni-pannon.hu